Prefab houtachtige dakkapellen met KOMO-certificaat op basis van BRL 0103

Geprefabriceerde, houtachtige dakkapellen die voldoen aan alle kwaliteitseisen zoals neergelegd in Beoordelingsrichtlijn (BRL) 0103 kunnen, na een certificeringsproces, worden voorzien van een KOMO-certificaat en daarmee van het KOMO-keurmerk.

KOMO is hét bewijs van kwaliteit in de Nederlandse bouw, maar ook in veel buitenlanden. Wilt u gecertificeerd worden voor KOMO op grond van BRL 0103 (geprefabriceerde houtachtige dakkapellen)? Neem dan contract op met certificatie-instelling SKH in Wageningen. SKH is specialist in KOMO-certificatie inzake BRL 0103 en biedt uw onderneming zekerheid met meerwaarde.

Houtachtige dakkapellen toen en nu

Vroeger werden dakkapellen op de bouwplaats getimmerd. Een dakkapel werd gezien als iets dat door ‘iedereen’ kon worden gemaakt. In de loop der jaren zijn de inzichten en eisen ten aanzien van isolatie, sterkte en stijfheid van houten dakkapellen aanzienlijk veranderd. Tegelijk zijn professionele en particuliere afnemers veel kritischer geworden. Een producent die geprefabriceerde houtachtige dakkapellen levert onder KOMO certificaat op basis van BRL 0103 toont aan dat zijn dakkapellen voldoen aan het Bouwbesluit. En bovendien aan alle andere in Nederland geldende (inter)nationale eisen, zowel van overheden als van professionele marktpartijen. Door het KOMO-certificaat is de kwaliteit van de geprefabriceerde houtachtige dakkapellen geborgd.

Prefab daksystemen met dakkapellen

Het prefabriceren van integrale daksystemen wint snel aan belang. Zulke daken worden geleverd met KOMO productcertificaat én KOMO procescertificaat. Producenten die geprefabriceerde houtachtige dakkapellen voor deze systemen inkopen zullen hun leverancier altijd om een KOMO-productcertificaat op grond van BRL 0103 vragen. Alleen dan ‘past’ de dakkapel immers kwalitatief in een KOMO-gecertificeerd dak. Ook particuliere opdrachtgevers, VvE’s, corporaties en investeerders vragen om het KOMO-keurmerk. Dat geeft fabrikanten van geprefabriceerde houtachtige dakkapellen met een KOMO-certificaat een preferente positie in de markt.

Wilt u het KOMO-certificaat BRL 0103 behalen?

Wilt u als fabrikant van geprefabriceerde houtachtige dakkapellen KOMO-gecertificeerd worden op basis van BRL 0103?

Neem contact op SKH, de geaccrediteerde certificatie-instelling voor KOMO certificatie. Welkom!