BRL 0807 Vul-en reparatiemiddelen voor hout KOMO

Vul- en reparatiemiddelen voor hout die voldoen aan BRL 0807 (‘Vul- en reparatiemiddelen voor hout’) zijn bekroond met het KOMO-certificaat.

Vul- en reparatiemiddelen voor hout met KOMO-certificaat (BRL 0807)

Vul- en reparatiemiddelen voor hout die voldoen aan BRL 0807 (‘Vul- en reparatiemiddelen voor hout’) zijn bekroond met het KOMO-certificaat. Dat betekent dat de kwaliteit keer op keer objectief is getoetst –en in orde bevonden- door een onafhankelijke derde, namelijk een geaccrediteerde certificatie-instelling. De BRL 0807 geeft de criteria waaraan zulke vul- en reparatiemiddelen voor hout moeten voldoen, zowel bij toepassing in timmerfabrieken als bij toepassing in de renovatiemarkt.

BRL 0807: onderscheid door kwaliteit

De beoordelingsrichtlijn 0807 maakt onderscheid tussen verschillende soorten houtrepa­raties. Afhankelijk daarvan dienen vul- en reparatiemiddelen voor hout een correspon­derend testprogramma te doorlopen. BRL 0807 stelt eisen aan vul- en reparatiemiddelen die gebruikt worden voor o.a. het herstellen van droogscheuren, haarscheuren, langsscheuren, pin holes, border holes, gaten (al dan niet in verbindingen) en complete deelvervanging. Is het betreffende product KOMO-gecertificeerd volgens BRL 0807? Dan staat de kwaliteit vast en heeft het product de voorkeur in timmerindustrie en bouw.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, van kracht per 1 januari 2021, moeten bouwers kunnen aantonen kwalitatief goed werk te hebben geleverd. Dat geldt voor aannemers in nieuwbouw en renovatie, maar ook voor hun onderaannemers. Bouwers worden volledig aansprakelijk voor alles wat zij realiseren. Een effectieve manier om kwaliteit aantoonbaar te maken is te werken met producten (en toepassingsprocessen) die het KOMO-keurmerk dragen. Bijvoorbeeld vul- en reparatiemiddelen voor hout die gecertificeerd zijn volgens BRL 0807.

Bij SKH welkom om gecertificeerd te worden SKH is uw gespecialiseerde certificatie-partner als het gaat om het KOMO-keurmerk. Op grond van BRL 0807 Vul- en reparatiemiddelen voor hout, maar ook voor tal van andere BRL-en. Wist u dat SKH u ook certificeert voor kwaliteitsmana­gementsysteem ISO 9001, VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) en MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)? Neem gerust contact op voor meer informatie en/of een aanbieding op maat. U bent van harte welkom.