Circulair bouwen

Nu er een kentering plaatsvindt door klimaatverandering is het tijd om mee te bewegen met een nieuwe stroming. Van een lineaire naar een circulaire economie en samenleving.

Circulair bouwen

En dat doen wij het liefst met hout, een cyclisch en biobased bouwmateriaal met bijzondere eigenschappen en mogelijkheden. Dit sluit ook mooi aan op het besluit van de overheid om tegen 2050 een volledig circulaire bouweconomie te hebben in Nederland.

Hoe werkt het circulaire model?

Door hout van verantwoorde bronnen te gebruiken ontstaat er een duurzaam circulair proces, in tegenstelling tot uitputting van fossiele grondstoffen die niet hernieuwbaar zijn.

Houtkap en verwerking

Houtkap en verwerking

Hout komt voort uit een natuurlijk groeiende bron. Bomen nemen CO2 op, slaan dit op en door de juiste verwerking houden deze houten materialen CO2 ook daadwerkelijk vast. Door de verantwoorde kap van oudere bomen krijgen de jongere bomen meer ruimte om CO2 op te nemen. Dit proces kan oneindig zo doorgaan.

Gebruik en groei

Gebruik en groei

Het duurzame hout wordt verwerkt in bijvoorbeeld plaatmaterialen, vloerplanken en balken om huizen van te bouwen of, ambitieuzer, hoogbouw en kantoren. Tijdens dit proces groeit het duurzame bos natuurlijk gestaag door, zichzelf vernieuwend.

Demontabel en hergebruik

Demontabel en hergebruik

Houten elementen in een gebouw kunnen bij de sloop vaak weer opnieuw gebruikt worden, aangezien het demonteren en opnieuw verwerken veel gemakkelijker gaat dan bij conventionele bouwmaterialen als beton.

Biomassa en groei

Biomassa en groei

Het hout wat niet verder hergebruikt kan worden wordt opgestookt in biomassacentrales voor warmte. De CO2 die hierbij vrijkomt wordt door de jonge aanplant in het duurzame bos weer opgenomen en vastgehouden. Dit maakt de cirkel rond.

Waarom bouwen met verantwoord hout?

Meer CO2 opslag

Bomen slaan CO2 uit de atmosfeer op. Jonge, gezonde en snelgroeiende bomen nemen zelfs méér en sneller CO2 op dan oudere bomen. Als gevolg is houtkap binnen duurzaam beheerde bossen als onderhoud: oude bomen worden verwerkt en jonge bomen worden weer geplant. Deze oneindige cyclus van kappen en planten zorgt ervoor dat de CO2 opgeslagen blijft, zowel in levende bomen als in houtproducten, zoals houtplaten en meubilair.

Efficiënter bouwen

Met hout kan uiterst snel worden gebouwd, mede door de mogelijkheden in prefabricatie. Bouwprojecten duren hierdoor minder lang, wat leidt tot kostenbesparing. Ook reduceert het de mate van eventueel verkeers- en geluidsoverlast door de ingekorte looptijd van projecten.

Flexibeler bouwen

Hout is letterlijk en figuurlijk flexibel. Het is om te vormen in allerlei verschillende gedaantes, waardoor het voor een zeer brede toepassing geschikt is. Dit zorgt voor vrijheid, creativiteit en innovatie in de bouw.

Van lineair naar circulair

Onze samenleving is gewend aan een lineaire consumptiemaatschappij: er wordt iets gemaakt, eenmalig gebruikt en weggegooid. Hier worden fossiele brandstoffen voor aangeboord die niet hernieuwbaar zijn op korte termijn en materialen die het milieu zwaar belasten. Binnen de circulaire economie waar wij naar streven worden hernieuwbare en milieuvriendelijkere materialen, zoals hout, keer op keer hergebruikt en gerecycled.

Comfortabeler wonen en werken

Wonen en werken in houten constructies is comfortabeler, aangezien hout de eigenschap bezit om het vochtniveau in de lucht te reguleren. Dit geldt ook voor temperatuur. Dit creëert een aangenamer leefklimaat binnen.

Circulair bouwen