Keurmerken

SKH certificeert niet voor alle keurmerken, maar alleen voor keurmerken in branches en vakgebieden waar we in staat zijn meerwaarde te creëren.

Keurmerken

Met een certificaat van SKH toont u aan:

  • Dat uw product aan de normen voldoet.
  • Dat uw organisatie efficiënt, duurzaam en veilig functioneert.
  • Dat uw processen de objectieve toets der kritiek glansrijk kunnen doorstaan.
  • En dat uw medewerkers vakbekwaam en integer hun werk verrichten.

SKH certificeert met aandacht en uiterste zorgvuldigheid. Het gaat immers om het imago van uw organisatie, uw marktkansen en uw groeiperspectief.