VCA

SKH is geaccrediteerd om uw organisatie te certificeren voor VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers).

Certificeren voor VCA

SKH is geaccrediteerd om uw organisatie te certificeren voor VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers). Het VCA certificaat is er voor aannemers die werkzaamheden verrichten waarbij sprake kan zijn van persoonlijk letsel, brand of ontploffingsgevaar. Het VCA schema wordt beheerd door de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV).

Wat geeft het VCA-certificaat aan?

Als uw organisatie VCA is gecertificeerd, geeft dat aan dat uw organisatie zodanige systematieken heeft geïmplementeerd, dat er veilig en verantwoord wordt gewerkt en risico’s ten aanzien van brand, ontploffingen en persoonlijk letsel zoveel mogelijk zijn voorkómen. Er is, kortom, sprake van een veiligheidsbeheerssysteem dat voldoet aan de eisen die aan VCA ten grondslag liggen.

VCA certificaat voor uw onderneming? SKH staat u graag terzijde

In SKH vindt u een ervaren certificatie-instelling met klantfocus en expertise. SKH certificeert voor VCA met aandacht en open oog voor uw belangen. Neem contact op voor meer informatie over SKH en het VCA certificaat.

VCA en SKH.
Zekerheid met meerwaarde.