Missie & visie

Hout is een cyclisch en biobased bouwmateriaal met bijzondere en ongekende eigenschappen en mogelijkheden. Letterlijk ongekend, want op dit moment wordt er onvoldoende geprofiteerd van de unieke eigenschappen van deze natuurlijke en zichzelf hernieuwende grondstof. Waarom wordt duurzaam hout als bouwmateriaal (nog) niet optimaal benut?

Missie & visie

De uitdaging in bouwen met hout is volgens ons niet technisch van aard. Gevestigde misconcepties en ontbrekende kennis over toepassing zorgen er voor dat hout vaak gepasseerd wordt als volwaardig bouwmateriaal. Ons inziens zijn de diverse branches nog niet voldoende voorbereid op het overschakelen naar voornamelijk ín en mét hout produceren en bouwen.

Dit willen wij veranderen.

Hoe?

Door relevante informatie te verspreiden, kennis te verstrekken en kwalitatief hoogwaardige bouwmaterialen te certificeren willen we de mindset omtrent bouwen met verantwoord hout veranderen en de daadwerkelijke praktische toepassing ervan vergemakkelijken.

Visie

SKH ziet een wereld voor zich waarin het gebruik van verantwoord geproduceerd hout in de bouwkolom vanzelfsprekend eerste keuze is.

Missie

SKH koppelt mensen en bedrijven aan kennis en kunde om zo het gebruik van verantwoord geproduceerd hout in de bouwkolom te maximaliseren, met een duurzamer en innovatiever Nederland als resultaat.

Ambitie

Met onze expertise en positie in de markt willen we de kwaliteit en het gebruik van verantwoord geproduceerd hout in de gehele bouwkolom van Nederland maximaliseren. Samen met onze aangesloten partners vormen we een community die deze ambitie deelt.
Circulair bouwen aan de toekomst Lees hier meer over circulair bouwen