Certificeren met SKH

SKH certificeert producten, processen en personen voor bedrijven en organisaties binnen de aandachtsgebieden bouw, bosbouw, veiligheid en industrie.

Dat doen we met onze:
Kennis
Kennis van zaken
Aandacht
Persoonlijke aandacht
Meedenkkracht
Meedenkkracht
Service
Uitstekende service
Certificeren met SKH

Waarom certificeren met SKH meer oplevert

Er zijn meer aanbieders van proces-, product- en persoonscertificering. Waarom gaat de voorkeur vaak uit naar SKH?

 1. Een product certificeren met SKH betekent in de eerste plaats het verwerven van een onafhankelijke, objectieve bevestiging van de kwaliteit van uw product(en).
 2. Maar het betekent ook: uitgebreide professionele aandacht voor uw concurrentiekracht en daarmee een verbetering van uw marktpositie.
 3. U kunt faalkosten beslissend verminderen, aan efficiency winnen en meer duurzaamheid bereiken. Daarom zien veel fabrikanten, náást het geambieerde kwaliteitskeurmerk, graag het SKH-logo staan.
 4. SKH kent de nationale en internationale normeringen en biedt tientallen jaren ervaring.

Laat een proces, product of persoon certificeren

 • Proces

  Proces

  Risico’s beheersen, efficiënter werken, eindresultaten borgen, voldoen aan wet- en regelgeving: zorgvuldige procescertificering geeft zekerheid op grond van objectief meetbare criteria. SKH is specialist in het certificeren van processen. Als u certificeert met SKH, verwerft uw organisatie een relevant, in de markt geaccepteerd kwaliteitskeurmerk.

  Proces certificeren? Neem contact met ons op
 • Product

  Product

  SKH voorziet u van de keurmerken die u nodig heeft om succesvol te kunnen opereren. Wij verzorgen niet alleen certificering van eindproducten, maar ook van halffabricaten en componenten.

  CE-markering: SKH wijst de weg

  Een CE-markering is geen kwaliteitskeurmerk, maar is op grond van Europese regelgeving wel verplicht voor meer dan 20 productgroepen, waaronder bouwproducten, gastoestellen en speelgoed. SKH verzorgt CE-markeringen, stelt deze op en zorgt ervoor dat ze voldoen aan Europese wetgeving.

  Product certificeren? Neem contact met ons op
 • Persoon

  Persoon

  De menselijke factor is voor nagenoeg elke organisatie onmisbaar. En hoe intensiever we automatiseren, des te meer dat geldt. Medewerkers krijgen immers grotere verantwoordelijkheden; de impact van hun doen en laten neemt dusdanig toe.

  SKH biedt zekerheid over het functioneren en de vakbekwaamheid van uw medewerkers, want we certificeren personen volgens (inter)nationaal overeengekomen, objectief te toetsen criteria.

  Persoon certificeren? Neem contact met ons op

Service

Begin met een 0-meting

Uw uitgangspunt bepaalt mede of de kwaliteit zodanig is dat een certificatietraject kansrijk kan zijn. SKH verricht 0-metingen voorafgaand aan certificatie. Hierdoor weet u waar u staat en kunt u, als dat nodig is, zelf verdere verbeteringen doorvoeren.

Pre-certificatiefase

SKH verricht bij uw organisatie tijdens de pre-certificeringsfase een 0-meting. In deze fase wordt het certificatietraject dat voor u belangrijk is voorbereid. Na een 0-meting weet u waar u eventueel nog aan moet werken.

Optimaliseer product en productieflow

De inrichting van productieprocessen, permanente kwaliteitsbeheersing, procedures die daaraan bijdragen én systematische controles vormen samen de ideale opstelling om excellente prestaties te faciliteren. SKH certificering dwingt dit bij wijze van spreken af.

Meer informatie over SKH’s service?Neem contact met ons op.

Testen

Of een product, proces of persoon inderdaad aan de gestelde eisen voor certificatie voldoet, moet worden getoetst door een onafhankelijke, deskundige specialist. Het is noodzakelijk dat deze specialist geaccrediteerd* is voor de testwerkzaamheden die hij uitvoert, óf specifiek is geautoriseerd door SKH. (* door de Raad voor Accreditatie).

Wanneer u certificeert met SKH, kunnen de meeste benodigde testwerkzaamheden worden uitgevoerd door onze preferred supplierSHR. Maar natuurlijk mag het testwerk ook bij een ander geaccrediteerd of door ons geautoriseerd instituut plaatsvinden.

Meer informatie over testen?
Neem contact met ons op.