Carrière

Zit kwaliteit in je genen? Dan pas je wellicht bij ons DNA. Bij SKH draait alles om het objectief aantonen van kwaliteit. Onafhankelijkheid, deskundigheid, integriteit en een servicegerichte attitude zijn hierbij essentieel.

Carrière

Ons DNA wortelt in het hout. Maar in de loop van de jaren zijn opdrachtgevers ons gaan vragen om in een steeds bredere range aan markten op te treden als (geaccrediteerde) certificatie-instelling of notified body.

Klantgeoriënteerd certificeren

Onze organisatie, en dus onze mensen, zijn er op gericht klanten zekerheid en meerwaarde te bieden:

  • De zekerheid van de certificaten en/of markeringen van hun keuze.
  • En de meerwaarde van een certificatietraject dat verder gaat dan ‘alleen maar’ het objectief toetsen van kwaliteitsaspecten.

Zo dragen onze medewerkers bij aan o.a. productontwikkeling en procesinnovaties in de organisaties van onze opdrachtgevers. Naast certificeren en/of markeren is een prettige, klantgeoriënteerde instelling daarom een integraal onderdeel van het aanbod van SKH.

Open sollicitaties zijn welkom

Ambitieus? Wij verwelkomen open sollicitaties, mits voorzien van curriculum vitae, cijferlijst en referenties. Mail je open sollicitatie aan mail@skh.nl, t.a.v. de heer P. A. Kipp.