Bosbouw

SKH certificeert voor de keurmerken FSC®, PEFC, STIP en Keurhout.  Tevens PEFC boscertificering direct gerelateerd aan duurzaam beheer van bossen. ERBO t.b.v. onderhoud van bossen en landschappen.

Bosbouw

Bosbouw: incentives voor een gezonde branche

De impact van de kwaliteit van producten, processen en personen in de bosbouw is, zowel op bedrijfsniveau als in macro-economisch opzicht, van essentieel belang. Zeker omdat SKH het gebruik van verantwoord geproduceerd hout in de bouwkolom wil maximaliseren, met een duurzamer en innovatiever Nederland als resultaat.

In het internationale speelveld van wet- en regelgeving, branche-specifieke kwaliteitseisen en andere normgevende omstandigheden wijst SKH de weg. De organisatie is gevestigd in Wageningen, city of life sciences en hart van wetenschappelijk onderzoek. SKH certificeert voor de keurmerken FSC®, PEFC, STIP en Keurhout. Tevens PEFC boscertificering, direct gerelateerd aan duurzaam beheer van bossen. ERBO t.b.v. onderhoud van bossen en landschappen.

SKH certificeert in bosbouw

SKH certificeert uitsluitend producten, processen en personen in branches en vakgebieden waarin zij uitgebreide materiekennis beschikbaar heeft. Dat geldt ook voor het domein bosbouw. Daardoor is een SKH-certificaat niet alleen een meerwaarde voor uw imago, maar ook een pluspunt als het gaat om marktexposure, verzekeringsfaciliteiten en de vertrouwensrelatie met uw opdrachtgevers.

In welke certificaties op het gebied van bosbouw is SKH gespecialiseerd?

Hollands Hout OSB plaatmateriaal.

Afbeelding bovenaan: Bos en bosexploitatiewerkzaamheden op het PEFC FM gecertificeerde Landgoed Heksenweg.