Hollands Hout OSB plaatmateriaal.

placeholder

In opdracht van de ketenpartners Staatsbosbeheer – West Fraser – TABS Holland en Heijmans controleert SKH de productie en verdeling van OSB plaatmateriaal gemaakt van Hollands Hout.

Stamhout uit de FSC®-gecertificeerde bossen van Staatsbosbeheer wordt door West Fraser in Genk (B) verwerkt tot OSB plaatmateriaal. Dit gaat om een jaarlijkse hoeveelheid van ca. 50.000 ton stamhout.

West Fraser produceert vervolgens middels een kredietsysteem een hoeveelheid OSB platen die overeenkomt met de totale hoeveelheid ingekocht Hollands Hout stamhout. Voor elke ingekochte ton mag een in verhouding gelijke hoeveelheid geproduceerde platen als zodanig worden verkocht. Dit basisprincipe wordt bijvoorbeeld ook gehanteerd bij de aanbieders van groene stroom en het keurmerk FSC® (Mix Credit).

Gebaseerd op het kredietsysteem vertegenwoordigen de OSB platen een waarde van 100% Hollands Hout.

SKH toetst dat West Fraser de oorsprong en hoeveelheid van Hollands Hout afkomstig van Staatsbosbeheer bij ontvangst controleert en vastlegt.

Vervolgens controleert SKH het beheer en saldo van de Hollands Hout kredieten bij Westfraser en TABS Holland, zodat er nooit meer Hollands Hout OSB plaatmateriaal wordt verkocht, dan dat er op basis van de inkoop bij Staatbosbeheer is geproduceerd. Hierbij wordt rekening gehouden met het materiaal- en vochtverlies. Voor de productie van 1 m3 OSB platen is ongeveer 1,3 ton stamhout nodig.

Als rekenvoorbeeld: West Fraser koopt een jaarvolume van 50.000 ton Hollands Hout stamhout in. Volgens de kredietbalans mag 38.460 m3 OSB plaatmateriaal onder het label Hollands Hout worden verkocht.