Veiligheid

SKH certificeert producten, processen en personen in branches en vakgebieden waarin wij zelf over uitgebreide kennis beschikken.

Veiligheid

SKH certificeert veiligheid

SKH certificeert producten, processen en personen in branches en vakgebieden waarin wij zelf over uitgebreide kennis beschikken. Dat geldt ook voor het domein veiligheid. Daardoor is een SKH-certificaat niet alleen een meerwaarde voor uw imago, maar ook een pluspunt als het gaat om marktexposure, verzekeringsfaciliteiten, de vertrouwensrelatie met uw opdrachtgevers en is het een bewijsstuk voor controlerende instanties.

In welke certificaties op het gebied van veiligheid is SKH gespecialiseerd?

ATEX en EVD Explosie-Veiligheidsdocument

ATEX 153 heeft betrekking op arbeidsplaatsen en is opgenomen inde Nederlandse wetgeving in het Arbeidsomstandighedenbesluit: paragraaf 2a; ‘Explosieve atmosferen’.  ATEX 114 is vastgelegd in het Warenwetbesluit Explosieveilig Materieel. Doel van beide richtlijnen is het voorkómen van gas -en stofexplosies.

SHR kent de werkomstandigheden in bedrijven waarin hout en houtachtige materialen worden verwerkt als geen ander. SHR begeleidt u bij het voldoen aan de vereisten voor ATEX 114 en ATEX 153. Klik hier voor meer informatie.

Explosie-Veiligheids -Document opstellen? Dit document moet een onderdeel zijn van de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en- evaluatie. Wie hierover niet beschikt als bewerker van hout, lijmen en/of lakken, loopt het risico om bij insecties door de Inspectie SZW boetes te krijgen opgelegd.