Kinderboxen testen voor SKH-kwaliteitskeurmerk

Kinderboxen moeten aan specifieke eisen voldoen. Dat is logisch. Veiligheid, kwaliteit en daarmee betrouwbaarheid zijn bij kinderboxen erg belangrijk.

Kinderboxen moeten aan specifieke eisen voldoen. Dat is logisch. Veiligheid, kwaliteit en daarmee betrouwbaarheid zijn bij kinderboxen erg belangrijk. Er zijn kinderboxen met het SKH-kwaliteitskeurmerk. Er zijn ook kinderboxen zónder. Het verschil: testen!

Kwaliteit testen met SKH

Kinderboxen mét het SKH-kwaliteitskeurmerk zijn objectief getest en onderzocht door een onafhankelijk, deskundig instituut. Als kinderboxen worden geleverd met het SKH-kwaliteitskeurmerk, voldoen deze aan het Warenwetbesluit kinderbedden en -boxen, de Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang. En, wanneer dat relevant is, aan aanvullende eisen voor kinderbedden en kinderboxen voor buitengebruik.

Kortom: uit testen blijkt dat ze veilig en deugdelijk zijn volgens de daarvoor opgestelde regelgeving.

Objectief getest

Het SKH-kwaliteitskeurmerk Kinderbedden en -boxen is een keurmerk. Dat is iets anders dan een Europese aanduiding (CE-markering) van enkele productkenmerken. Een CE-markering brengt een fabrikant zélf aan. Er is (bijna) geen sprake van een objectieve testen door een onafhankelijke derde. Of hoogstens steekproefsgewijs. Bij een echt keurmerk, zoals het SKH-kwaliteitskeurmerk voor kinderboxen, wordt periodiek het product en de totstandkoming ervan in testen kritisch onder de loep genomen.

Kinderboxen kopen? Alleen geteste kinderboxen

Een kinderbox kopen voor thuisgebruik of een kinderopvanglocatie? Ga dan na of het betreffende artikel wordt geleverd onder het SKH-kwaliteitskeurmerk. Doe bij twijfel navraag.

Bent u fabrikant of leverancier van kinderboxen? Voor testen nodigen wij u uit om contact op te nemen met SKH.