In gebruik zijnde houtbewerkingsmachines

Iedere houtbewerkingsmachine die in Nederland in gebruik is moet (als ‘een in gebruik zijnde arbeidsmiddel’) voldoen aan de Arbowetgeving, onder andere aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen.

Certificeren voor SKH productcertificaat in gebruik zijnde houtbewerkingsmachines

Iedere houtbewerkingsmachine die in Nederland in gebruik is moet (als ‘een in gebruik zijnde arbeidsmiddel’) voldoen aan de Arbowetgeving, onder andere aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen. Oók wanneer die machine nieuw is geleverd onder CE-markering. Heeft u een of meer houtbewerkingsmachines in uw bedrijf? Dan kunt aantonen te voldoen aan geldende wet- en regelgeving door middel van het SKH-certificatiemerk (productcertificaat in gebruik zijnde houtbewerkingsmachines; BRL M/02).

Uw taak als werkgever

Als werkgever die houtbewerkingsmachines in uw bedrijf gebruikt, bent u wettelijk verplicht:

  • een risico-inventarisatie op te stellen die de gevaren binnen de arbeidsomgeving in kaart brengt. Onderdeel daarvan moet zijn het risico van arbeidsmiddelen die gebruikt worden, zoals houtbewerkingsmachines;
  • een plan van aanpak te hebben, dat aangeeft op welke manier risico’s worden weggenomen en op welke termijn dat gebeurt. De risico-inventarisatie dient periodiek geactualiseerd te worden en het plan van aanpak moet jaarlijks worden geëvalueerd.

De oplossing: SKH productcertificaat

SKH heeft voor u bedrijven gecertificeerd die houtbewerkingsmachines keuren en zo nodig aanpassen aan een zestigtal inspectiepunten (opgesteld conform de wet- en regelgeving, in opdracht en met instemming van werkgevers- en werknemersverenigingen in de houthandel, meubel- en timmerindustrie). Voldoen uw houtbewerkingsmachines aan alle eisen? Dan worden ze voorzien van een sticker met SKH-keurmerk en u ontvangt een productcertificaat. Uw objectieve bewijs in contacten met bijvoorbeeld overheden, waaronder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en verzekeringsmaatschappijen.

SKH productcertificaat Houtbewerkingsmachines.
Zekerheid met meerwaarde.

Bij welke SKH-gecertificeerde bedrijven kunt u terecht voor keuring en eventuele aanpassing van houtbewerkingsmachines? Klik hier . Voor een overzicht van gecertificeerde Inspecteurs Houtbewerkingsmachines Klik dan hier .