Certificeren voor Qex Stofafzuiginstallaties

SKH certificeert fabrikanten en leveranciers van stofafzuiginstallaties.

Certificeren voor Qex Stofafzuiginstallaties

SKH certificeert fabrikanten en leveranciers van stofafzuiginstallaties die kwaliteitszorg in de meest brede zin hoog in het vaandel hebben staan. De kwaliteitszorg heeft zowel betrekking op de orderdoorloopprocedure als op de kwaliteit van de te leveren installaties. Bedrijven die door SKH voor het Qex-keurmerk zijn gecertificeerd worden gecontroleerd op hun ontwerp- en productieprocessen. Ook voert SKH periodiek controles uit op de door Qex-certificaathouders opgeleverde installaties.

Wat geeft het Qex-keurmerk aan?

Het Qex-keurmerk staat voor Quality Extraction Systems. Het keurmerk verzekert de koper van een stofafzuiginstallatie ervan dat de installatie goed is ontworpen en op de juiste wijze geplaatst en in werking is gezet. Waarbij de installatie verifieerbaar voldoet aan geldende veiligheidseisen en wettelijke vereisten op het vlak van de hoeveelheid stof op de werkplek.

Qex certificaat voor uw onderneming? SKH staat u graag terzijde

Met het Qex-keurmerk beschikt de gebruiker van de installatie over bewijsvoering ten opzichte van externe partijen, zoals de milieuvergunning verlenende overheid, verzekeringsmaatschappijen en controlerende instanties: de stofinstallatie past binnen de RI&E van het bedrijf en voldoet aan alle geldende wettelijke veiligheidseisen (zoals Machinerichtlijn en ATEX wetgeving). Een sterk argument om alleen zaken te doen met een Qex-gecertificeerd bedrijf bij de aanschaf, uitbreiding en/of aanpassing van bestaande stofafzuiginstallaties. Neem contact op voor meer informatie over SKH en het Qex-certificaat.

ATEX en SKH.
Zekerheid met meerwaarde.