FSC

SKH is geaccrediteerd voor het wereldwijd uitgeven (m.u.v. China en Belarus) van FSC Chain of Custody certificaten.

Certificeren voor FSC®

SKH is geaccrediteerd voor het wereldwijd uitgeven (m.u.v. China en Belarus) van FSC Chain of Custody certificaten (excl . FSC Controlled Wood). Een FSC Chain of Custody garandeert de scheiding van FSC-gecertificeerd hout, houtproducten en papier in een handelsketen vanaf de stronk in het bos tot en met het eindproduct. FSC staat voor Forest Stewardship Council dat vrij vertaald zoiets betekent als Raad voor goed bosbeheer. Volgens FSC betekent goed bosbeheer dat moet worden voldaan aan de hoogste eisen op sociaal, milieuvriendelijk en economisch gebied.

Wat bereikt u met het FSC keurmerk?

Er zijn verschillende soorten FSC Chain of Custody certificaten: een enkelvoudige FSC certificering (per bedrijf), FSC groepscertificering (tot 15FTE) en FSC multi-site certificering (voor bedrijven met meerdere vestigingen). Bedrijven met een FSC Chain of Custody certificaat (zie info.fsc.org) kunnen garanderen dat het hout en/of papier dat zij toepassen afkomstig is uit een verantwoord beheerd bos. SKH controleert als certificerende instantie jaarlijks of deze bedrijven aan alle eisen van FSC systeem voldoen. Het FSC keurmerk geeft aan dat door een onafhankelijke, deskundige partij, zoals SKH in Wageningen, objectief is vastgesteld dat voldaan wordt aan de FSC eisen (https://ic.fsc.org/en/certification/requirements-quidance/normative-framework). Omdat de markt in toenemende mate duurzaamheid tot een van haar uitgangspunten kiest, is een FSC keurmerk voor uw onderneming een pluspunt.

Uw organisatie certificeren voor FSC? SKH is uw certificatie instelling

In SKH vindt u een ervaren certificatie-instelling met klantfocus en expertise. SKH certificeert voor FSC met aandacht en open oog voor uw belangen.

Ook bedrijven in de creatieve industrie kunnen terecht voor certificering bij SKH .

Indien u reeds certificaathouder bent bij SKH of bijvoorbeeld interesse heeft in meerdere certificaten kan er sprake zijn van een combi-kortingsregeling. Neem contact op voor meer informatie over SKH en FSC certificering en vraag vrijblijvend een offerte aan.

Voor verdere eisen m.b.t. certificatie zie Reglement voor certificatie te vinden onder documentatie.