SKH-Kwaliteitskeurmerk

De procedure om tot certificering voor het SKH Kwaliteitskeurmerk te komen is relatief kort.

Certificeren voor het SKH Kwaliteitskeurmerk

Steeds meer producenten en leveranciers kiezen ervoor om de kwaliteit van hun diensten, producten en bedrijf door een onafhankelijke instantie (certificatie-instelling) te laten controleren. Niet voor alle producten bestaat een beoordelingsrichtlijn. Speciaal voor die gevallen is het SKH-Kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. De procedure om tot certificering voor het SKH Kwaliteitskeurmerk te komen is relatief kort. Heeft u snel een betrouwbare kwaliteitsindicatie nodig? Neem contact met ons op via: 0317 – 45 34 25 of via e-mail: mail@skh.nl.

Wat bereikt u met het SKH Keurmerk

Bij certificatie voor het SKH Keurmerk worden producten en producenten op basis van vooraf vastgelegde (prestatie)eisen op regelmatige basis gecontroleerd. Met het SKH Kwaliteitskeurmerk toont u aan steeds te voldoen aan de vastgelegde (prestatie)eisen, omdat deze objectief zijn getoetst. En steeds opnieuw worden gecontroleerd door een deskundige, onafhankelijke en derde partij, te weten SKH. Een keurmerk van SKH geeft garanties aan afnemer, stakeholders en andere betrokkenen die van belang zijn voor het commercieel functioneren van uw organisatie of die voorwaarden stellen aan uw producten en aan u als producent. Het SKH Kwaliteitskeurmerk kan de opmaat zijn voor een daarop volgende KOMO-certificatie.

SKH Keurmerk voor uw onderneming? U bent van harte welkom

In SKH vindt u een ervaren certificatie instelling met klantfocus en expertise. Met aandacht voor uw belangen certificeren wij u graag voor een SKH keurmerk. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken en meerwaarde te ontdekken.