BGS 007 Bepaling van microbiologische houtaantasting

Het bepalen van microbiologische houtaantasting moet, voor een betrouwbaar resultaat, altijd gebeuren door een gecertificeerde partij. Een bedrijf of instantie dat/die beschikt over een SKH Kwaliteitsverklaring op grond van de BGS 007 (BGS = Beoordelingsgrondslag).

Kwaliteitsverklaring BGS 007 Bepaling van microbiologische houtaantasting

Het bepalen van microbiologische houtaantasting moet, voor een betrouwbaar resultaat, altijd gebeuren door een gecertificeerde partij. Een bedrijf of instantie dat/die beschikt over een SKH Kwaliteitsverklaring op grond van de BGS 007 (BGS = Beoordelingsgrondslag).

Beschikt de beoordelende partij over deze SKH Kwaliteitsverklaring, dan is zeker dat het bepalen van de microbiologische houtaantasting wordt gedaan met de juiste kennis en verloopt volgens de juiste procedures en de verslaglegging voldoet aan hieraan gestelde eisen.

BGS 007 vereist – wanneer?

De kwaliteitsverklaring BGS 007 Bepaling van microbiologische houtaantasting kent twee onderdelen. Het eerste onderdeel ziet op de wijze van beoordelen van houten funderingen met mogelijke microbiologische aantasting (heipalen-onderzoek). Het vaststellen van de reststerkte is het doel.

Deel twee ziet op het beoordelen van bovengrondse houtconstructies m.b.v. resistograaf-metingen. Met een resistograaf wordt met een dunne boor de weerstand in het hout gemeten. Aan de hand van deze weerstand wordt een inschatting gemaakt van de mate van houtaantasting – en dus de reststerkte van de betreffende bovengrondse constructie.

Kwaliteitseisen maken het verschil

Wat moet er precies gebeuren bij het bepalen van microbiologische aantasting? En hoe moet dat gebeuren? Welke referentiegrafieken moeten worden gebruikt en hoe dient de verslaglegging te zijn ingericht? Op die en andere kwaliteitseisen geeft BGS 007 Bepaling van microbiologische houtaantasting antwoord. Indien SKH of een andere certificatie-instelling die hiertoe gemachtigd is heeft vastgesteld dat de onderzoekende partij voldoet aan de kwaliteitseisen, kan de Kwaliteitsverklaring op basis van BGS 007 worden afgegeven. Kortom: kwaliteitseisen maken het verschil.

BGS 007 -Voor wie relevant?

Voor eigenaren van monumenten, overheden waaronder gemeentes en waterschappen en andere vastgoedeigenaren met bezit waarvan houten funderingen en/of houten constructies boven de grond deel van uitmaken. Zij kunnen bouwen op samenwerking met een instantie die beschikt over de SKH Kwaliteitsverklaring inzake BGS 007 – en zo zekerheid verkrijgen over de kwaliteit van onderzoek en beoordeling.

Als beoordelende partij de SKH Kwaliteitsverklaring op grond van BGS 007 Bepaling van microbiologische houtaantasting verwerven? Wij helpen u graag verder. Neem contact op voor informatie en offerte.