Certificeren voor ERM

SKH is geautoriseerd om een bedrijf of overheid te certificeren voor het ERM-certificaat. Met het ERM-certificaat is uw organisatie erkend op basis van de door de stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) beheerde erkenningsrichtlijn. De stichting ERM is gevestigd in Gouda.

Wat bereikt u met het ERM-certificaat?

Certificatie voor ERM betekent dat een onafhankelijke, externe partij (een certificatie-instelling, zoals SKH) vaststelt of de restauratievaardigheden van uw bedrijf voldoen aan de gestelde eisen, c.q. of u als overheid in de rol van toetser en toezichthouder voldoet aan de kwaliteitsrichtlijnen en normen die bij restauraties van monumenten van belang zijn. Met het ERM-certificaat bewijst u dat dat zo is. Er zijn verschillende soorten ERM-certificaten, onder andere voor algemene bouwbedrijven, gespecialiseerde restauratiebedrijven en voor toezichthouders. De website van ERM (https://www.stichtingerm.nl) licht deze systematiek nader toe.

ERM-certificaat voor uw organisatie? SKH staat u graag terzijde

In SKH vindt u een ervaren certificatie-instelling met klantfocus en expertise. SKH certificeert voor ERM met aandacht en open oog voor uw belangen. Neem contact op voor meer informatie over SKH en het ERM-certificaat.

ERM en SKH.
Zekerheid met meerwaarde.