SKH-certificaat luchtdichtheidsmetingen

SKH certificeert personen die kwalitatieve luchtdichtheidsmetingen uitvoeren.

SKH certificeert personen die kwalitatieve luchtdichtheidsmetingen uitvoeren. Bij het meten van de luchtdichtheid, door middel van een blowerdoortest, wordt de luchtdoorlatendheid van een gebouw gemeten. Door luchtdichtheidstesters te certificeren waarborgt SKH dat metingen eenduidig worden uitgevoerd en de markt betrouwbare resultaten gerapporteerd krijgt.

Luchtdichtheid maakt een essentieel onderdeel uit van energiezuinigheid, een belangrijk Bouwbesluiteis. Een energiezuinig gebouw moet namelijk een bepaalde mate van thermische isolatie hebben, alsmede gecontroleerde ventilatiemogelijkheden. Een goede luchtdichtheid zorgt daarnaast ook voor verbeterd comfort, verbeterde brandveiligheid en het tegengaan van vocht- en geluidsproblemen. En door een tussentijdse luchtdichtheidsmeting uit te voeren kan men tíjdens het bouwproces nog bijsturen om de infiltratiewaarde omlaag te brengen.

Luchtdichtheid zal binnen het duurzaamheidsvraagstuk ook steeds belangrijker worden, zowel voor consument als bouwonderneming. Daarom zal de vraag naar betrouwbare metingen door gecertificeerde luchtdichtheidstesters alleen maar stijgen.

Wat bereikt u met een SKH-certificaat?

Als SKH-gecertificeerde luchtdichtheidsmeter mag u na een geslaagde meting een erkende kwaliteitsverklaring verstrekken aan uw klant. Deze wordt door de overheid geaccepteerd als voldoende bewijs voor het Bouwbesluit. U kunt ook on site een volledig verslag aanmaken en afleveren. Dit alles doet u met onze speciaal ontwikkelde software, waarmee u gemakkelijk meetfiles kunt inlezen.

Voor uw klant is het duidelijk dat, als u gecertificeerd bent door SKH, u over de juiste kennis beschikt om luchtdichtheidsmetingen uit te voeren. Zekerheid met meerwaarde.

Ook certificeren als luchtdichtheidsmeter?

SKH werkt mee aan het verbeteren van de kwaliteit in de bouwkolom. Wilt u hier ook deel van uitmaken? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.