PEFC boscertificering

PEFC boscertificering

Om ervoor te zorgen dat bossen ecologische, economische en sociale functies kunnen blijven vervullen, moet het bosbeheer op een duurzame manier worden uitgevoerd. Duurzaam bosbeheer houdt in dat het beheer ervoor zorgt dat de biodiversiteit, productiviteit, regeneratiecapaciteit en vitaliteit van het bos in stand wordt gehouden. Middels PEFC bos-certificering kan worden aangetoond dat het bos duurzaam wordt beheerd.

Belanghebbenden kunnen als zij een aanvullende rol in het proces willen hebben, contact opnemen met SKH. Tijdens dit contact zal SKH aangeven wat die rol precies is.

Algemene informatie t.a.v. de werkwijze van PEFC boscertificering en de bijbehorende standaarden kunt u vinden op de website van PEFC Nederland via onderstaande links:

https://pefc.nl/certificering/boseigenaren/
https://pefc.nl/boscertificering-documentatie/
https://pefc.nl/gedetailleerde-documentatie-pcsn-1/

SKH voert als Certificerende Instelling jaarlijks audits uit bij certificaathouders. Tijdens een audit worden de eisen vanuit de bijbehorende PEFC Bosbeheer standaarden getoetst en wordt er een auditrapportage opgesteld. Samenvattingen van de auditrapportages en het beheerplan van de certificaathouder zijn beschikbaar bij de certificaathouder.

Heeft u vragen of opmerkingen over PEFC boscertificering in het algemeen of specifiek over het certificeringsproces, dan kunt u contact opnemen met SKH of PEFC Nederland via:
l.vangilst@skh.nl
info@pefc.nl