Milieuzorgsysteemcertificatie ISO 14001

SKH is geaccrediteerd om uw organisatie te certificeren voor ISO 14001.

SKH is geaccrediteerd om uw organisatie te certificeren voor ISO 14001. ISO 14001 is een internationaal erkende norm op het gebied van milieumanagement en eigendom van de organisatie International Organization of Standardization (ISO) in Genève. De systematiek van ISO 14001 is zo ingericht, dat effectieve integratie met het ISO 9001-certificaat uitstekend mogelijk is.

Wat betekent ISO 14001 certificatie?

Certificatie voor ISO 14001 betekent dat een onafhankelijke, externe partij (certificatie-instelling) vaststelt of het milieumanagement van uw organisatie aan de gestelde eisen voldoet. Wat toont u aan als uw organisatie ISO 14001 is gecertificeerd?

  • Er is sprake van een samenhangend milieubeleid;
  • Planning, milieu-risicoanalyse en milieuplan zijn op orde;
  • De juiste maatregelen zijn genomen om implementatie, uitvoering, controle, eventuele correctie en beoordeling door de directie te borgen.

Essentieel bij certificeren voor ISO 14001 is de formattering van uw milieuzorgsysteem naar aard, omvang en de mate van complexiteit van uw organisatie.

Certificatieschema ISO 14001

SKH maakt gebruik van het ISO 14001 certificatieschema van SCCM. SCCM staat voor Stichting Coördinatie Certificatie Managementsystemen voor milieu en gezond en veilig werken. Binnen SCCM werken certificatie-instellingen, bedrijfsleven en belanghebbende partijen samen aan een kwalitatief hoogwaardig certificaat. In het certificatieschema zijn de ‘spelregels’ voor certificering vastgelegd. Onze audits voldoen hieraan. Het certificatieschema bevat ook een toelichting op de ISO 14001 norm die door auditors wordt gehanteerd.

Bent u bezig met het opzetten van het managementsysteem, dan is het hoofdstuk in het certificatieschema met de toelichting op de norm voor u interessant. Ook heeft SCCM een groot aantal informatiebladen die u op weg kunnen helpen met het opzetten van uw managementsysteem. Daarnaast kunt u toegang krijgen tot samenvattingen van wet- en regelgeving op www.mijnsccm.nl. Wanneer uw organisatie is gecertificeerd wordt het certificaat opgenomen in de database van SCCM.

ISO 14001 certificaat verwerven? SKH staat u graag terzijde

In SKH vindt u een ervaren certificatie-instelling met klantfocus en expertise. SKH certificeert voor ISO 14001 met aandacht en open oog voor uw belangen. Neem contact op voor meer informatie over SKH en het ISO 14001 certificaat.

ISO 14001 en SKH.
Zekerheid met meerwaarde.