CE-markering bouwproducten

Voor een aantal producten, waaronder producten voor de bouw en voor houtbewerkingsmachines, is een CE-markering door Europa verplicht gesteld. Een CE-markering vermeldt een aantal zogenaamde ‘essentiële kenmerken’ van het product.

Een CE-markering is geen bewijs voor het feit dat de vermelde productkenmerken objectief zijn getoetst door een onafhankelijke deskundige. Het is dus ook geen kwaliteitskeurmerk. Een fabrikant die een CE-markering op zijn product aanbrengt geeft daarmee zelf aan dat het voldoet aan de Europese regels (bijvoorbeeld: veilig, niet schadelijk voor gezondheid en milieu) en voorts dat hij de conformiteits- of overeenstemmingsprocedures heeft afgerond.

DoP-verklaring opstellen

Bij CE-markering hoort een Declaration of Performance (DoP): een eigen prestatieverklaring die met (bouw)producten moet worden meegeleverd. Vanaf 1 juli 2013 is een DoP verplicht voor leveranciers aan de bouw. Vaak moet ook een conformiteitsverklaring worden opgesteld. De fabrikant en/of zijn importeur is/zijn aansprakelijk voor het betreffende product. CE markering is niet vrijblijvend. Het ten onrechte aanbrengen van een CE-markering en/of het ten onrechte opstellen en ondertekenen van conformiteitsverklaringen is een economisch misdrijf. SKH biedt de ervaring en expertise om uw CE-markeringen en DOP-verklaringen conform de internationale regels te realiseren.

CE-markering en DoP-verklaring? SKH weet de weg in Europa

In SKH vindt u een ervaren partner met klantfocus en expertise. SKH realiseert uw CE-markering en DoP-verklaring met aandacht en open oog voor uw belangen. Neem contact op voor meer informatie over SKH, CE-markeringen en DoP-verklaringen.

CE-markering en SKH.
Wat verplicht is, goed geregeld.