NEN-EN 14080 Houtconstructies – gelijmd gelamineerd hout en gelijmd massief hout

De Europese norm NEN-EN 14080 heeft betrekking op ‘Gelijmd gelamineerd hout en gelijmd massief hout’.

Waarom SKH notified body is voor CE-markering volgens NEN-EN 14080

De Europese norm NEN-EN 14080 heeft betrekking op ‘Gelijmd gelamineerd hout en gelijmd massief hout’. Sinds 8 oktober 2015 zijn producenten verplicht gelijmd gelamineerd hout en gelijmd massief hout met een beoogd gebruik in gebouwen of bruggen te voorzien van een CE-markering conform de CPR en NEN-EN 14080.

De norm NEN-EN 14080 kwalificeert in AVCP-klasse 1, waardoor is voorgeschreven een ‘notified body’ (= aangewezen certificatie-instelling) in te schakelen.

SKH aangewezen voor CE-markering

Gelijmd gelamineerd hout en gelijmd massief hout zijn specifieke producten, die van de notified body materiekennis vereisen. SKH wortelt in de houtsector en wordt erkend om haar gespecialiseerde markt- en materiekennis. Daarom is SKH in Nederland de enige notified body inzake CE-marking volgens de norm NEN-EN 14080. Meer weten? Neem gerust contact op met notified body SKH.

Meer over Europese norm NEN-EN 14080

NEN-EN 14080 geeft eisen voor de volgende gelijmd gelamineerde producten: gelijmd gelamineerd hout (glulam), gelijmd gelamineerd hout met grote vingerlassen, blok verlijmd gelamineerd hout en gelamineerd hout (verticale lamellen). Deze Europese norm is van toepassing op gelijmd gelamineerd hout vervaardigd van naaldhout of populier en bestaande uit 2 of meer lamellen met een dikte van 6 mm t/m 45 mm en op grote vingerlassen in gelijmd gelamineerd hout, met een vingerlengte van ten minste 45 mm.

Bijzonderheden toepassingsgebied en prestaties

NEN-EN 14080 is van toepassing op gelijmd gelamineerd hout behandeld tegen biologische aantasting. Deze Europese norm is niet van toepassing op gelijmd gelamineerd hout dat is behandeld met brandvertragende middelen. Voor gelijmd gelamineerd hout geproduceerd onder deze norm worden prestaties gegeven t.a.v. sterkte, duurzaamheid, brandwerendheid, brandgedrag en vrijkomen van formaldehyde.

* AVCP staat voor Assessment and Verification of Constancy of Performance. SKH weet de weg in de Europese regelgeving met betrekking tot producten voor bouw en infra. CE-markering voor bouw- en infraproducten nodig? Neem contact op met notified body SKH.