NEN-EN 14081-1 Houtconstructies – Op sterkte gesorteerd hout met rechthoekige doorsnede

SKH is de enige certificatie-instelling in Nederland die is aangewezen als notified body met betrekking tot CE-markering inzake de Europese norm NEN-EN 14081-1.

SKH notified body CE-markering NEN-EN 14081-1 op sterkte gesorteerd hout

SKH is de enige certificatie-instelling in Nederland die is aangewezen als notified body met betrekking tot CE-markering inzake de Europese norm NEN-EN 14081-1 (Op sterkte gesorteerd hout met rechthoekige doorsnede). Het is, op grond van de Europese Construction Product Regulation (CPR), verplicht om constructiehout met een rechthoekige doorsnede met een beoogd gebruik in gebouwen of bruggen te voorzien van een CE-markering conform NEN-EN 14081-1.

Achtergronden NEN-EN 14081-1

De Europese norm NEN-EN 14081-1 ‘Op sterkte gesorteerd hout met rechthoekige doorsnede’ geeft eisen voor visueel en machinaal op sterkte gesorteerd hout voor constructieve toepassingen met rechthoekige doorsneden, vormgegeven door zagen, schaven of andere methoden. NEN-EN 14081-1 is van toepassing op hout voor constructieve toepassingen met rechthoekige doorsnede, onbehandeld of behandeld tegen biologische aantasting. Deze norm is niet van toepassing op:

  • hout dat is behandeld met brandvertragende middelen;
  • gevingerlast hout.

Deze norm (die valt onder AVCP-klasse 2+) benoemt als een minimum de eigenschappen waarvoor grenswaarden moeten zijn aangegeven in regels voor visuele sortering. Voor hout gesorteerd onder deze norm worden prestaties gegeven t.a.v. sterkte, duurzaamheid, brandwerendheid en brandgedrag.

SKH notified body CE-markering

SKH is aangewezen als notified body ten aanzien van CE-markering m.b.t. NEN-EN 14081-1 inzake op sterkte gesorteerd hout met rechthoekige doorsnede. Maar ook met betrekking tot andere Europese normen die ressorteren onder AVCP-klassen waarbij een notified body ingeschakeld dient te worden. AVCP is de afkorting van assessment and verification of constancy of performance. SKH weet de weg in de Europese regelgeving met betrekking tot producten voor de bouw. CE-markering voor bouwproducten realiseren? Neem contact op met notified body SKH.