NEN-EN 15497 Gevingerlast gezaagd hout voor constructieve toepassingen

In Nederland is alleen SKH in Wageningen aangewezen als notified body bij CE-markering van gevingerlast hout volgens NEN-EN 15497.

CE-markering volgens NEN-EN 15497; SKH is de aangewezen instantie.

Op grond van de Europese verordening bouwproducten (CPR) moet gevingerlast hout voor constructieve toepassingen worden voorzien van CE-markering volgens NEN-EN 15497. Omdat deze Europese norm valt in klasse 1 van de AVCP is het inschakelen van een zogenoemde aangewezen instantie (‘notified body’) eveneens verplicht. In Nederland is alleen SKH in Wageningen aangewezen als notified body bij CE-markering van gevingerlast hout volgens NEN-EN 15497. Bij SKH bent u van harte welkom. Wij helpen u graag en goed verder. Neem gerust contact op.

NEN-EN 15497 voor naaldhout of populier

De Europese norm NEN-EN 15497 heeft betrekking op ‘gevingerlast gezaagd hout voor constructieve toepassingen’ en geeft eisen voor gevingerlast naaldhout of populierenhout in dragende toepassingen met een beoogd gebruik in gebouwen en bruggen. Hoewel het mogelijk kan zijn gevingerlast loofhout te produceren conform bepaalde voorschriften uit de deze norm, is de norm NEN-EN 15497 niet van toepassing op loofhout. Deze norm is alleen van toepassing op gevingerlast hout van dezelfde houtsoort. Deze Europese norm is van toepassing op gevingerlast gezaagd hout behandeld tegen biologische aantasting. Deze Europese norm is niet van toepassing op gevingerlast hout dat is behandeld met brandvertragende middelen.

Diverse prestaties in norm NEN-EN 15497

Voor gevingerlast gezaagd hout voor constructieve toepassingen geproduceerd onder NEN-EN 15497 worden prestaties gegeven t.a.v. sterkte, duurzaamheid, brandwerendheid, brandgedrag en vrijkomen van formaldehyde.

SKH is aangewezen als notified body ten aanzien van CE-markering m.b.t. NEN-EN 15497 inzake gevingerlast hout voor constructieve toepassingen. Maar ook met betrekking tot andere Europese normen die in AVCP-klassen vallen waarbij een notified body ingeschakeld moet worden. AVCP is de afkorting van Assessment and Verification of Constancy of Performance. SKH weet de weg in de Europese regelgeving met betrekking tot producten voor de bouw- en infrasector. CE-markering voor bouwproducten realiseren? Neem contact op met aangewezen certificatie-instelling SKH.