BRL 0801 Houten gevelelementen (kozijnen)

De beoordelingsrichtlijn BRL 0801 bevat de eisen waaraan moet worden voldaan bij KOMO-certificatie voor houten gevelelementen (houten kozijnen).

SKH-KOMO-certificaat Houten gevelelementen (BRL 0801) behalen

De beoordelingsrichtlijn BRL 0801 bevat de eisen waaraan moet worden voldaan bij KOMO-certificatie voor houten gevelelementen (houten kozijnen). Het KOMO-certificaat op basis van BRL 0801 is interessant voor producenten, in de regel timmerfabrikanten, van houten buitenkozijnen voorzien van ramen, deuren, (on)doorzichtige vakvullingen en ventilatievoorzieningen. Slaagt de certificatie? Dan mag het KOMO-keurmerk voor deze kozijnen worden gevoerd: hét bewijs van kwaliteit in de Nederlandse bouwwereld. Maar zeker ook in het buitenland. SKH in Wageningen is de gespecialiseerde KOMO-certificeerder waar u altijd welkom bent.

BRL 0801: eisen aan houten gevelelementen

De richtlijn BRL 0801 stelt kwaliteitseisen aan in houten gevelelementen toegepaste materialen (zoals houtkwaliteit, verlijming en coating) die zorgen voor een lange levensduur van het houten gevelelement. Zoals bij elk KOMO-certificaat moet worden voldaan aan alle eisen van de in Nederland van toepassing zijnde wet- en regelgeving, maar bovendien aan de zogenoemde private kwaliteitseisen. Dat zijn eisen die door deskundige marktpartijen in gezamenlijkheid zijn opgesteld. Uitsluitend voldoen aan het Nederlandse Bouwbesluit is dus niet voldoende voor certificering volgens BRL 0801.

Vijf concepten houten gevelelementen

Houten gevelelementen kunnen geleverd worden volgens vijf concepten, te weten:

  • Concept I: kozijn voorzien van alleen een grondlaksysteem;
  • Concept II: kozijn voorzien van alleen een voorlaksysteem;
  • Concept II+: kozijn voorzien van een voor- of aflaksysteem en beglazing
  • Concept III: compleet en volledig afgewerkt en beglaasd kozijn dat door de timmerfabrikant wordt geplaatst;
  • Concept IV: compleet en volledig afgewerkt en beglaasd kozijn, dat door de timmerfabrikant wordt geplaatst en onderhouden conform een prestatiecontract.

De door SKH gecertificeerde timmerfabrikanten leveren, plaatsen en onderhouden kozijnen die, volgens BRL 0801 Houten gevelelementen, door een onafhankelijk en deskundige inspecteur van SKH worden gecontroleerd op kwaliteit, bouwregelgeving en uitvoering. Is alles helemaal top? Dan pas mag het KOMO-keurmerk er op.

De KVT-online “Kwaliteit van houten gevelelementen” is een praktijkrichtlijn voor de timmerindustrie. Een eindproduct op basis van de KVT voldoet aan de eisen zoals opgenomen in de BRL 0801 Houten gevelelementen en daarmee aan het Bouwbesluit. De KVT vormt de basis voor de, op grond van de Europese Verordening Bouwproducten (CPR 305/2011/EU), aan te brengen CE-markering en af te geven Prestatieverklaring.

De KVT-online is bedoeld voor de gehele bouwkolom; architecten, aannemers, timmerfabrikanten, toezichthouders, studenten op verschillende niveaus en voor belangstellenden.

SKH specialist in BRL 0801 en aangewezen KOMO certificatie-expert

SKH kent de houtsector als geen ander en wordt gewaardeerd om haar gespecialiseerde markt- en materiekennis inzake producten voor de bouw en infrasector die hout/houtachtige materialen bevatten en/of in combinatie met hout (kunnen) worden toegepast. Bijvoorbeeld houten gevelelementen. Daarom is SKH de geaccrediteerde en gespecialiseerde certificatie-instelling voor KOMO certificering op basis van BRL 0801 Houten gevelelementen. SKH biedt u een aandachtig en bij uitstek deskundig certificatieproces. Neem gerust contact op voor meer informatie en certificatie.