BRL 1106 OSB Oriented Strand Board

OSB (een plaat bestaande uit georiënteerde houtsnippers) is een houtachtig plaatmateriaal, dat speciaal ontwikkeld is voor dragende toepassingen in de (ver)bouw en renovatie.

KOMO-certificatie BRL 1106 OSB Oriented Strand Board. Natuurlijk bij SKH

OSB (een plaat bestaande uit georiënteerde houtsnippers) is een houtachtig plaatmateriaal, dat speciaal ontwikkeld is voor dragende toepassingen in de (ver)bouw en renovatie. Opdrachtgevers hebben een sterke voorkeur voor Oriented Strand Board (OSB) platen die zich onderscheiden door het KOMO-certificaat op basis van de beoordelingsrichtlijn BRL 1106. SKH is de certificatie-instelling bij uitstek die u als producent van OSB-platen kan certificeren volgens BRL 1106 OSB Oriented Strand Board.

OSB platen in soorten en maten

Het feit dat bij OSB-platen de verwerkte houtsnippers groter zijn dan bij een spaanplaat en het grootste deel is georiënteerd in een bepaalde richting, maakt dat OSB een sterke en flexibele plaat is. OSB wordt gemaakt van vers versnipperd hout en is onder te verdelen in 4 klassen, gebaseerd op de beoogde toepassing:

  • OSB 1: niet dragend, algemeen gebruik in droge omstandigheden
  • OSB 2: dragende plaat voor gebruik in droge omstandigheden
  • OSB 3: dragende plaat voor gebruik in vochtige omstandigheden
  • OSB 4: zware, dragende plaat voor gebruik in vochtige omstandigheden.

BRL 1106 OSB Oriented Strand Board en EN 300

De BRL 1106 gaat voor een deel gelijk op met de Europese geharmoniseerd norm EN 300. Met een KOMO-certificaat op basis van BRL 1106 OSB Oriented Strand Board echter garandeert de producent dat het product voldoet aan het Nederlandse bouwbesluit. Plús aan alle andere in Nederland geldende regelgeving ten aanzien van bouwwerken. Bovendien bewijst het KOMO-certificaat dat het product in kwestie voldoet aan alle kwaliteitseisen van professionele marktpartijen, zo zogenoemde private eisen. Geborgde kwaliteit aantonen? Dan wordt aangeraden het KOMO-certificaat op grond van BRL 1106 OS Oriented Strand Board te behalen. Een investering in verdergaand marktsucces.

SKH in Wageningen is de specialist

Wilt u het KOMO certificaat op basis van BRL 1106 OS Oriented Strand Board behalen? Dan is SKH in Wageningen de aangewezen specialist. SKH onderscheidt zich als certificatie-instelling door alleen te certificeren in branches en vakgebieden waarin het als organisatie over uitgebreide markt- en materiekennis beschikt. Dat merkt u in de praktijk. SKH certificeert deskundig en met aandacht. Onze mensen denken pro actief mee met u als opdrachtgever. Zo krijgt u zekerheid met meerwaarde: de zekerheid van het KOMO certificaat inzake BRL 1106 OSB en de meerwaarde van een bewezen certificatiepartner.

Neem contact op met SKH.