BRL 2904 Rondhoutpalen van Europees naaldhout met KOMO

Het ‘op het oog’ herkennen van de beste kwaliteiten is niet eenvoudig. Gelukkig kennen we het KOMO-productcertificaat op grond van BRL 2904 ‘Rondhoutpalen van Europees naaldhout’.

Waarom de beste rondhoutpalen KOMO-gecertificeerd zijn: BRL 2904

Rondhoutpalen van Europees naaldhout worden toegepast in de bouw, de weg- en waterbouw, de land- en tuinbouw, tuinen en voor recreatieve voorzieningen. Dit zijn bijvoorbeeld: tuinpalen, boompalen, meerpalen, springbomen, palen voor: klimparcours, beschoeiingen, omheiningen, afrastering, oeverbescherming en rioleringswerk. Deze palen kunnen ongeschild worden aangeboden, maar ook geschild of rond gefreesd, gepunt, gekruind of geïmpregneerd. Hiervan zijn uiteenlopende kwaliteiten in de handel verkrijgbaar. Het ‘op het oog’ herkennen van de beste kwaliteiten is niet eenvoudig. Gelukkig kennen we het KOMO-productcertificaat op grond van BRL 2904 ‘Rondhoutpalen van Europees naaldhout’.

BRL 2904: objectieve kwaliteitseisen

BRL (Beoordelingsrichtlijn) 2904 Rondhoutpalen van Europees naaldhout omschrijft aan welke kwaliteitseisen de beste rondhoutpalen moeten voldoen. Zo moet het product o.a. voldoen aan de norm NEN 5492:1985 – ‘Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) – Rondhoutpalen’. Criteria zijn o.a. de mate van bewerking, de grootte van kwasten, eventueel te verwachten vervorming en de wijze van verduurzaming (verplicht conform de BRL 0601 ‘Houtverduurzaming’).

BRL 2904? Certificatie bij SKH

De objectieve kwaliteitseisen die BRL 2904 ten aanzien van rondhoutpalen van Europees naaldhout formuleert, worden objectief en onafhankelijk getoetst door een geaccrediteerde certificatie-instelling. Bijvoorbeeld door SKH, o.a. gespecialiseerd in hout, houthoudende en andere biobased producten. De specialisten van SKH nemen de rondhoutpalen kritisch onder de loep. Is de kwaliteit blijvend conform de eisen van de BRL 2904? Dan verwerft de fabrikant het KOMO productcertificaat op grond van deze BRL en mag het KOMO-keurmerk erop.

Voorrang in de markt

Rondhoutpalen van Europees naaldhout voorzien van het KOMO-keurmerk hebben voorrang in de markt. Professionele afnemers maar ook particulieren vertrouwen op de productken­merken die getoetst zijn aan BRL 2904. Want: de kwaliteit staat objectief vast.

Bent u een fabrikant van rondhoutpalen en wilt u gecertificeerd worden op grond van BRL 2904 Rondhoutpalen van Europees naaldhout? Neem vrijblijvend contact op met SKH en wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

Wist u al dat SKH u o.a. ook certificeert voor kwaliteits­mana­gementsysteem ISO 9001, VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) en MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)? Welkom!