BRL 0904 Houtskeletbouw (HSB) URL 0802-0904 Montage / afmontage houtskeletbouw

Op basis van de BRL 0904 geeft certificatie-instelling SKH in Wageningen KOMO-certificaten Houtskeletbouw uit.

KOMO-certificatie houtskeletbouw op grond van BRL 0904

Op basis van de BRL 0904 geeft certificatie-instelling SKH in Wageningen KOMO-certificaten Houtskeletbouw uit. In het attest-gedeelte van deze kwaliteitsverklaring (attest-plus-productcertificaat) is het houtskeletbouwsysteem van het betreffende bedrijf beschreven en worden uitspraken over de prestaties van het eindproduct (woning, gebouw of gebouwdeel) in relatie tot het Bouwbesluit gedaan. Bent u actief in de houtskeletbouw? Wilt u de kwaliteit van uw werk objectief aantoonbaar maken? SKH is specialist in KOMO-certificatie op basis van BRL 0904 Houtskeletbouw. Neem gerust contact op voor nadere informatie en offerte.

KOMO Attestdeel BRL 0904 Houtskeletbouw geeft zekerheid

Het attestdeel inzake BRL 0904 Houtskeletbouw geeft zekerheid over de geschiktheid van het houtskeletbouwsysteem en informatie over de juiste wijze van toepassing en de juiste wijze van verwerking. Het attestdeel op grond van BRL 0904 is een hulpmiddel bij:

  • het ontwerp van een bouwwerk en tijdens de fase van uitwerking van het ontwerp. Het attest bevat informatie op grond waarvan degene die het ontwerp van een bouwwerk maakt of uitwerkt, ontwerpbeslissingen kan nemen;
  • bij de productie van houtskeletbouwelementen en
  • bij de uitvoering van een houtskeletbouwwerk.

KOMO Productcertificaatdeel BRL 0904 Houtskeletbouw

In het productcertificaat-gedeelte van het attest-met-productcertificaat op grond van BRL 0904 Houtskeletbouw wordt door geaccrediteerde certificatie-instelling SKH verklaard dat de houtskeletbouwelementen die met KOMO-certificaat geleverd worden, voldoen aan de technische specificaties zoals opgenomen in het certificaat en dus in overeenstemming zijn met BRL 0904. Het is een verklaring van overeenstemming met de technische specificatie op basis van een gecontroleerde productie.

Met certificaat BRL 0904 minder kosten

Houtskeletbouwers met een KOMO-certificaat op grond va BRL 0904 hebben niet alleen voorrang in de markt, maar kunnen ook belangrijke kostenbesparingen tegemoet zien. Naar verwachting wordt binnen enkele jaren de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Onder die nieuwe wet gaat een externe kwaliteitsborger toezien op het voldoen aan het Bouwbesluit en andere regelgeving door de bouwer. Een bouwbedrijf dat beschikt over een KOMO-certificering voor BRL 0904 Houtskeletbouw kan de inzet van de kwaliteitsborger minimaliseren en daarmee ook de daaraan verbonden kosten. Hij houdt zelf de regie en bespaart aanzienlijk op externe kosten.

Uitvoeringsrichtlijn URL 0802-0904 Houtskeletbouw

Naast het KOMO attest-met-productcertificaat op grond van BRL 0904 is er het KOMO procescertificaat op basis van uitvoeringsrichtlijn URL 0802-0904 ‘Uitvoeringsrichtlijn voor de montage en afmontage van houtskeletbouw’. Deze URL ziet op de gerealiseerde prestaties van een compleet gebouw, waarbij aspecten als sterkte, stabiliteit, brandwerendheid, geluidsisolatie, thermische isolatie, luchtdichting en waterkering belangrijk zijn. Het bezit van het KOMO certificaat op grond van URL 0802-0904 wordt houtskeletbouwers, met het oog op de komende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, bijzonder aangeraden. SKH helpt u graag verder.

Certificaat BRL 0904 Houtskeletbouw of URL 0802-0904 ? SKH staat u terzijde

SKH is gespecialiseerd in KOMO-certificatie op grond van BRL 0904 Houtskeletbouw en URL 0802-0904 montage en afmontage van houtskeletbouw . U kunt rekenen op een aandachtig certificatieproces met klantfocus. Neem contact op met SKH voor eventuele nadere informatie en/of een passende offerte. Wij helpen u graag verder!