BRL 9903 Trekbandzakken

Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9903 beschrijft de eisen waaraan vuilniszakken met trekband moeten voldoen om KOMO-gecertificeerd te kunnen worden.

SKH certificeert uw onderneming op basis van BRL 9903 Trekbandzakken

Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9903 beschrijft de eisen waaraan vuilniszakken met trekband moeten voldoen om KOMO-gecertificeerd te kunnen worden. Deze eisen zijn, met betrokkenheid van alle relevante partijen, vastgesteld door een College van Deskundigen. Trekbandzakken onderscheiden zich van ‘gewone’ vuilniszakken doordat ze aan de bovenkant zijn voorzien van een trekband. Daarmee wordt de zak eenvoudig en adequaat dichtgetrokken en heeft deze een hogere vulcapaciteit. De beste kwaliteit trekband afvalzakken dragen het KOMO-keurmerk en hebben daarom een preferente positie in de schappen van veel retailomgevingen.

Certificaat BRL 9903 Trekbandzakken bij SKH

De kwaliteit van KOMO-gecertificeerde trekbandzakken wordt vastgesteld door geaccrediteerde certificatie-instelling SKH in Wageningen. Eerst in een certificatietraject en daarna periodiek, om er zeker van te zijn dat de kwaliteit blijft zoals hij moet zijn. Voor trekbandzakken gelden vergelijkbare kwaliteitseisen als voor reguliere vuilniszakken met KOMO-keurmerk (BRL 9901). Echter: in plaats van de eigenschappen van de sluitstrips is, op basis van BRL 9903, de sterkte van de treksluiting hier een belangrijk punt van aandacht. SKH beschikt over uitgebreide ervaring bij het certificeren van afval- en trekbandzakken en is geaccrediteerd om te certificeren voor het KOMO-keurmerk.

KOMO certificaat BRL 9903: merk toch hoe sterk

Consumenten en bedrijven hebben een sterke voorkeur voor KOMO-gecertificeerde trekbandzakken. De kwaliteit van deze trekbandzakken wordt alom geprezen. Ook door consumentenorganisaties en –programma’s, zoals de Consumentenbond, Geldenrecht.nl en Kassa. “KOMO komt als beste uit de test,” schrijft Kassa Magazine (december 2016). “Stevig plastic en goed van de rol te halen en uit te vouwen. Onverwoestbaar en nog van hergebruikt materiaal gemaakt ook”, zo oordeelt een panellid. KOMO-gecertificeerd worden op basis van BRL 9903 Trekbandzakken is dan ook een investering in duurzaam marktsucces: merk toch hoe sterk!

SKH certificeert voor KOMO Trekbandzakken

SKH is gespecialiseerd in KOMO-certificatie op grond van BRL 9903 Trekbandzakken. U kunt rekenen op een aandachtig certificatieproces met klantfocus. Bij een geslaagd certificatietraject mogen uw trekbandzakken het KOMO-keurmerk dragen.
BRL 9903 heeft betrekking op de productiewijze en de kwaliteit van de afvalzakken, de gebruikte materialen (deze dienen voor minimaal 80% te bestaan uit recycled post-consumer PE) en de wijze van opslag en klachtenregistratie/ klachtenafhandeling. KOMO-gecertificeerde trekbandzakken worden 6x per jaar getoetst op hun kwaliteitseisen, waarbij o.a. gekeken wordt naar productsterkte, waterdichtheid van de zakken, dikte van de vuilniszakken, gewicht, kleur en de aanwezigheid en sterkte van de trekband.

Gecertificeerd worden op grond van BRL 9903 Trekbandzakken? Neem contact op met SKH.