BRL 2211 Binnendeuren en/of binnendeurkozijnen

Voor binnendeuren en/of binnendeurkozijnen is een verplichting tot CE-markering in wording.

KOMO-certificaat op basis van BRL 2211 Binnendeuren en/of binnendeurkozijnen

Het KOMO attest-met-productcertificaat op basis van beoordelingsrichtlijn (BRL) 2211 ‘Binnendeuren en/of binnendeurkozijnen’ is een meerwaarde voor iedere fabrikant van binnendeuren en binnendeurkozijnen. Met het KOMO-certificaat levert u hét bewijs voor kwaliteit en toont u aan dat u aan alle eisen van de BRL 2211 Binnendeuren en/of binnendeurkozijnen voldoet. U krijgt een preferente marktpositie, die u onderscheidt van andere aanbieders. En straks: voorrang in ieder goed bestek onder de nieuwe bouwwetgeving (Wkb; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen), die vóóraf objectief geborgde kwaliteit immers honoreert. KOMO is ‘kwaliteit zoals beloofd’: een investering die zich steeds bewijst.

BRL 2211: waar wordt op getoetst?

Het KOMO attest-met-certificaat op grond van BRL 2211 speelt in de markt een belangrijke rol. Het certificaat leidt tot een prestatiecode die op de deur wordt aangebracht. Deze prestatiecode heeft betrekking op de brandwerendheid, weerstand tegen rookdoorgang, inbraakwerendheid, geluidsisolatie, sterkteklasse van het deurblad en de stabiliteit van de deur tussen twee (verschillende) klimaten. Naast de eisen van het Bouwbesluit (die afhankelijk zijn van de toepassing van de deur) kunnen er ook kwaliteitseisen worden gesteld aan o.a. het oppervlak van de deur zoals krasvastheid, ringvastheid, chemische resistentie en reinigbaarheid. Het certificaat op grond van BRL 2211 wordt toegekend als aan de gestelde eisen wordt voldaan en is materiaal-onafhankelijk. Niet alleen daadwerkelijke binnendeuren kunnen worden gecertificeerd; ook inpandige woningtoegangsdeuren. Wilt u gecertificeerd worden? Contact SKH.

BRL 2211, KOMO-certificaat en CE-markering

Voor binnendeuren en/of binnendeurkozijnen is een verplichting tot CE-markering in wording. SKH in Wageningen is door de overheid aangewezen als ‘notified body’ ter zake. CE-markering kan gezien worden als een aanvulling op het KOMO-certificaat op grond van BRL 2211 Binnendeuren en/of kozijnen. Waar de CE-markering geldt als een van overheidswege verplicht internationaal ‘paspoort’ voor de EU, biedt het geheel vrijwillige en 100% private KOMO-certificaat het bewijs dat wordt voldaan aan alle markteisen en publieke kwaliteitseisen die aan binnendeuren en/of kozijnen worden gesteld. Waaronder het Bouwbesluit en andere in Nederland geldende wet- en regelgeving.

Welkom bij SKH voor uw KOMO-certificaat

SKH is een certificatie-instelling die veel nadruk legt op materiekennis en aandacht voor opdrachtgevers. Wij certificeren u graag voor KOMO op basis van BRL 2211 Binnendeuren en/of kozijnen, ongeacht het materiaal waarvan u deze producten vervaardigt. CE-markering verplicht geworden? SKH is de notified body in Nederland en helpt u doelgericht verder. Wist u dat u bij SKH ook terecht kunt voor certificatie van bijvoorbeeld het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001, VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) en MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)? Neem contact op voor meer informatie en/of een aanbieding op maat.