BRL 0802 Montage van houten en houtachtige bouwdelen en URL 0802-1001Montage van niet dragende houten binnenspouwbladen en gevelvullende elementen

Dan is SKH in Wageningen uw aangewezen certificatiepartner.

KOMO certificaat BRL 0802 en URL 0802-1001: SKH certificeert

Wilt u KOMO-gecertificeerd worden voor BRL 0802 (‘Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor montage van houten en houtachtige bouwdelen’)? En wilt u het KOMO certificaat op grond van URL 0802-1001 (‘Uitvoeringsrichtlijn voor de montage van niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen’) behalen?

Dan is SKH in Wageningen uw aangewezen certificatiepartner.

Achtergronden BRL 0802 en URL 0802-1001

Zich wijzigende regelgeving, nieuwe constructies en het gebruik van nieuwe materialen maken het complexer om het proces van het plaatsen van elementen op de bouwplaats beheersbaar te krijgen en houden. Een voorbeeld is het monteren van ‘niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen’. Hierbij speelt vakmanschap een grote rol. Onder andere de volgende zaken verdienen bijzondere aandacht:

  • de positionering en de juiste wijze van aanbrengen van de verankering;
  • het voorkomen van thermische lekken;
  • het verzorgen van goede luchtdichtingen en waterkeringen;
  • de brandwerendheid en geluidsisolatie te waarborgen;
  • controle op toepassen van de juiste materialen voor bijvoorbeeld brand, geluid, verankeringen, luchtdichtingen en waterkeringen.

De BRL 0802 ligt ten grondslag aan de URL 0802-1001. KOMO-gecertificeerd zijn betekent: aantoonbaar kunnen maken dat aan alle private en publieke kwaliteitseisen (Bouwbesluit) wordt voldaan.

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen: geborgde kwaliteit wordt gehonoreerd

Onder de aanstaande nieuwe bouwwetgeving, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (in de wandeling ook wel Wkb wet bouw genoemd) neemt het belang van onder accreditatie gecertificeerde kwaliteit enorm toe. Dat geldt zowel voor de kwaliteit van producten als voor de kwaliteit van bouwprocessen. KOMO-gecertificeerde kwaliteit geeft bij uitstek invulling aan de Wkb. Daarom zijn certificaten op grond van BRL 0802 Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor montage van houten en houtachtige bouwdelen en URL 0802-1001 Uitvoeringsrichtlijn voor de montage van niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen straks helemaal van groot belang.

KOMO-gecertificeerd worden bij SKH

Neem contact op met SKH als u KOMO-gecertificeerd wilt worden op grond van BRL 0802 en URL (Uitvoeringsrichtlijn) 0802-1001. Bij een geslaagd certificatietraject wordt u bekroond met een KOMO-certificaat: hét bewijs voor kwaliteit voor de bouw- en infrasector. In Nederland en in 47 andere landen wereldwijd. SKH in Wageningen vertelt u graag meer en biedt u een passend certificatietraject. Wist u dat u bij SKH ook terecht kunt voor bijvoorbeeld VCA, MVO en ISO-certificatie? Welkom!