BRL 0605 Gemodificeerd hout

SKH is de geaccrediteerde certificatie-instelling waar u kunt worden gecertificeerd op basis van de beoordelingsrichtlijn (BRL) 0605 inzake gemodificeerd hout.

SKH certificeert voor KOMO-keurmerk BRL 0605 gemodificeerd hout

SKH is de geaccrediteerde certificatie-instelling waar u kunt worden gecertificeerd op basis van de beoordelingsrichtlijn (BRL) 0605 inzake gemodificeerd hout. Een geslaagd certificatietraject leidt tot het KOMO-certificaat: hét bewijs in de bouw- en infrasector dat aan alle eisen wordt voldaan. Zowel private eisen als wet- en regelgeving.

De goede eigenschappen van gemodificeerd hout

Gemodificeerd hout is hout dat thermisch, chemisch of anders moleculair is veranderd, opdat de natuurlijke eigenschappen van de oorspronkelijke houtsoort verder zijn verbeterd. Gemodificeerd hout onderscheidt zich met name door een betere weerstand tegen biologische aantasting (schimmels en insecten) en het beperken van zwelling en krimp. KOMO-gecertificeerd gemodificeerd hout (BRL 0605) is door de moleculaire verandering niet meer aantrekkelijk voor schimmels en insecten. Door de modificatie wordt de waterhuishouding in het hout gewijzigd, zodanig dat het hout minder makkelijk water opneemt.

Gecertificeerd worden bij SKH op grond van BRL 0605

Om KOMO-gecertificeerd te worden op grond van BRL 0605 gemodificeerd hout, moet aan de inhoud van de beoordelingsrichtlijn worden voldaan. Een belangrijk punt is dat gemodificeerd hout met KOMO-keurmerk niet giftig mag zijn conform de Biocide richtlijn van de EU. SKH begeleidt uw bedrijf bij certificering. Beschikt u eenmaal over het KOMO certificaat op basis van BRL 0605 gemodificeerd hout, dan verwerft u een preferente marktpositie. Het KOMO-keurmerk is immers ‘kwaliteit zoals beloofd’. Zowel nationaal als internationaal wordt dat herkend én erkend in de bouw- en infra.

Dit wordt o.a. vastgelegd bij certificatie BRL 0605

  • uitspraak over een aantal eigenschappen van het eindproduct;
  • garantie dat de productiewijze steeds uniform en constant is;
  • met welke parameters rekening moet worden gehouden bij toepassing van het gemodificeerde hout;
  • de toepassingsgebieden waarvoor het gemodificeerde hout geschikt is.

Wilt u het KOMO-certificaat BRL 0605?

Wilt u als houtverduurzamer KOMO-gecertificeerd worden op basis van BRL 0605? Neem contact op SKH, de geaccrediteerde certificatie-instelling voor KOMO certificatie.