BRL 0602 Brandvertragend behandeld hout en houtproducten d.m.v. de vacuüm en drukmethode

SKH in Wageningen is de geaccrediteerde certificatie-instelling die bedrijven certificeert op basis van beoordelingsrichtlijn (BRL) 0602.

Bij SKH KOMO-gecertificeerd worden op basis van BRL 0602

SKH in Wageningen is de geaccrediteerde certificatie-instelling die bedrijven certificeert op basis van beoordelingsrichtlijn (BRL) 0602. Deze BRL betreft het onder vacuüm en druk brandvertragend behandelen van hout met een of meerdere brandvertragende middel(en). SKH biedt u bij een certificatietraject  de zekerheid van het KOMO-certificaat.  Daarom kiezen bedrijven die gespecialiseerd zijn in het brandvertragend behandelen van hout op grond van BRL 0602 meestal voor SKH.

‘Reaction to fire’ brandvertragend behandelen van hout

Brandvertragend behandelen van hout BRL 0602 (vacuüm en drukmethode) draagt bij aan een betere brandveiligheid. Als hout is behandeld door een bedrijf dat daarvoor KOMO is gecertificeerd, voldoet het aan alle wettelijke eisen en marktverwachtingen. Ook voldoet het voor een bepaalde brandklasse, zoals beschreven in NEN-EN 13501-1. Hierin worden klassen omschreven waarin van een materiaal de ‘reaction to fire’ wordt bepaald. Zoals van hout dat wordt gebruikt als constructieonderdeel, gording, gevelbekleding of parket. Verbetering van klasse D-s2, d0 naar klasse Bs2, d0 of zelfs B1,d0 is mogelijk bij het brandvertragend behandelen van hout volgens BRL 0602.

Wat houdt een KOMO-certificaat gebaseerd op BRL 0601 in?

Gecertificeerd worden op basis van BRL 0602 leidt tot een KOMO-certificaat dat, objectief vastgesteld door certificatie-instelling SKH, o.a. verklaart dat:

  • een effectief brandvertragend middel of middelen worden gebruikt, waardoor het hout een bepaalde brandklasse kan halen;
  • er voldoende middel wordt aangebracht om de geclaimde brandklasse waar te maken;
  • de geschiktheid van het brandvertragende hout in combinatie met andere processen (zoals coaten en verlijmen) wordt vastgelegd.

Uitsluitend hout dat volgens de vacuüm en drukmethode brandvertragend is behandeld conform BRL 0602 verwerft het KOMO keurmerk. Het KOMO-keurmerk is hét bewijs van kwaliteit voor producten, realisatieprocessen, diensten en personen in de woning-, infra-, water- en utiliteitsbouw.

Wilt u gecertificeerd worden op grond van BRL 0602?

Bedrijven die hout of houtproducten behandelen met een brandvertragend product met behulp van de vacuüm en druk methode kunnen bij SKH gecertificeerd worden. Voorwaarde is dat in een certificatieproces wordt vastgesteld dat aan de beoordelingsrichtlijn 0602 wordt voldaan. Wilt u gecertificeerd voor brandvertragend behandelen van hout en houtproducten door middel van de vacuüm en drukmethode?

SKH helpt u graag verder. Neem gerust contact op.