BRL 0806 Verfapplicatie op hout en plaatmaterialen

SKH is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd om uw bedrijf te certificeren voor het KOMO-keurmerk op grond van BRL 0806 (Verfapplicatie op hout en plaatmaterialen).

SKH certificeert op basis van BRL 0806 Verfapplicatie op hout en plaatmaterialen

SKH is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd om uw bedrijf te certificeren voor het KOMO-keurmerk op grond van BRL 0806 (Verfapplicatie op hout en plaatmaterialen). Wat mag u allemaal verwachten van SKH als het om KOMO-certificatie op basis van BRL 0806 gaat? Om te beginnen uitgebreide materiekennis. En daarnaast: een zorgvuldig certificatietraject, dat bij goed resultaat het gewenste KOMO-certificaat oplevert. Het internationaal geaccepteerd bewijs van objectieve kwaliteit voor verfapplicatie op hout en plaatmaterialen conform beoordelingsrichtlijn (BRL) 0806.

Meer over BRL 0806 Verfapplicatie op hout en plaatmaterialen

BRL 0806 omschrijft de eisen waaraan wordt voldaan indien een verfapplicatieproces KOMO gecertificeerd is. Certificaathouders die appliceren volgens het KOMO gecertificeerd verfapplicatieproces gebruiken hierbij uitsluitend KOMO gecertificeerde verfsystemen en volgen de droogcondities zoals die staan omschreven in het certificaat van de verfproducten. Daarnaast worden de interne controles, zoals verfhechting en laagdikte metingen uitgevoerd zoals omschreven in SKH-Publicatie 98-04.

SKH controleert bij bedrijven die gecertificeerd zijn volgens BRL 0806 4x per jaar of bij voortduring wordt voldaan aan de geldende regelgeving. Met het oog op private kwaliteitsborging lopen deze bedrijven voor op niet gecertificeerde bedrijven, omdat zij middels hun KOMO-procescertificaatcertificaat op grond van BRL 0806 kunnen aantonen dat een onafhankelijk en ter zake kundige partij hun proces objectief keer op keer toetst.

KOMO-certificaat BRL 0806 = kwaliteit zoals beloofd

Een KOMO-certificaat is hét objectieve bewijs voor ‘kwaliteit zoals beloofd’. Dat is al zo sinds 1962 en de betekenis van het KOMO-keurmerk in de bouw en de infrasector neemt ook vandaag de dag nog steeds toe. In Nederland, maar ook in het buitenland. Bekijk de internationale dynamiek van KOMO. Met het KOMO-certificaat op basis van BRL 0806 ‘Verfapplicatie op hout en plaatmaterialen’ neemt u afstand van de concurrentie en bereikt u een preferente positie in de markt. Neem gerust contact op met SKH in Wageningen voor meer informatie en desgewenst KOMO-certificatie.