BRL 1704-1 Gevingerlast hout voor dragende toepassingen

SKH is door de Raad voor de Accreditatie geaccrediteerd om uw bedrijf te certificeren voor het KOMO-keurmerk op grond van BRL 1704-1 (gevingerlast hout voor dragende toepassingen).

Gecertificeerd worden op grond van BRL 1704-1 gevingerlast hout?

SKH is door de Raad voor de Accreditatie geaccrediteerd om uw bedrijf te certificeren voor het KOMO-keurmerk op grond van BRL 1704-1 (gevingerlast hout voor dragende toepassingen). Wat mag u verwachten van SKH als het om KOMO-certificatie op basis van BRL 1704-1 gaat? Om te beginnen uitgebreide materiekennis en meedenkkracht. En daarbij: een zorgvuldig certificatietraject, dat bij goed resultaat het gewenste KOMO-certificaat oplevert. Het internationaal geaccepteerd bewijs van objectieve kwaliteit voor gevingerlast hout voor dragende toepassingen conform beoordelingsrichtlijn 1704-1.

Meer informatie over BRL 1704-1

De betreffende beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op gevingerlast hout voor dragende toepassingen dat geschikt is voor de vervaardiging van bouwwerken. Hout dat bedoeld is om te worden toegepast in o.a. de bouw, de weg- en waterenbouw en de timmerindustrie. Toepassing van gevingerlast hout bij of onder de waterlijn valt ook onder deze beoordelingsrichtlijn.

Onder BRL 1704-1 kan zowel gevingerlast naaldhout als gevingerlast loofhout en gecombineerd gevingerlast loofhout/naaldhout geproduceerd worden. Naast eisen voor de sterkte, duurzaamheid en productie van het gevingerlast hout bevat BRL1704-1 aanvullende eisen voor de visuele kwaliteit.

CE verplicht; KOMO objectief kwaliteitskeurmerk

Gevingerlast hout vervaardigd van naaldhout of populier dat toegepast wordt in dragende constructies in gebouwen of bruggen dient voorzien te zijn van een CE markering met sterkteklasse conform de CPR en NEN-EN 15497. Het KOMO-certificaat (en het bijbehorende KOMO-keurmerk) op grond van BRL 1704-1 is in de markt vaak essentieel – zowel voor opdrachtgevers als verzekeringsmaatschappijen. KOMO® gevingerlast hout voor dragende toepassingen is per deel gemerkt met een KOMO® woord- of beeldmerk en het nummer van het attest-met-productcertificaat. De opdrachtgever en/of bouwer hoeft niets meer te controleren of na te gaan. Immers: als een KOMO-certificaat beschikbaar is, wordt per definitie aan alle wettelijke eisen (waaronder het Bouwbesluit) en marktverwachtingen ten aanzien van objectief getoetste kwaliteit voldaan.

Neem contact op met SKH als u gecertificeerde wilt worden op grond van BRL 1704-1 (gevingerlast hout voor dragende toepassingen). Wij helpen u graag verder.