BRL 1101 Spaanplaat

Spaanplaat is een houtachtig plaatmateriaal dat in de afgelopen jaren steeds meer een recyclefunctie vervult.

Het KOMO-certificaat BRL 1101 Spaanplaat behalen doet u bij SKH

Spaanplaat is een houtachtig plaatmateriaal dat in de afgelopen jaren steeds meer een recyclefunctie vervult. De grondstof voor spaanplaat bestaat geregeld voor een deel (en soms volledig) uit versnipperde, gerecyclede houten producten en/of productieafval van de houtindustrie. De beste soort spaanplaat onderscheidt zich door het KOMO-certificaat op grond van beoordelingsrichtlijn BRL 1101 Spaanplaat: kwaliteit zoals beloofd.

Waarom KOMO-certificaat BRL 1101 Spaanplaat?

De BRL 1101 Spaanplaat gaat voor een groot deel gelijk op met de Europese geharmoniseerd norm EN 312. Echter: met een KOMO certificaat spaanplaat garandeert de producent dat het product voldoet aan het Nederlandse bouwbesluit, aan alle andere geldende regelgeving in de Nederlandse bouw- en infrasector én aan de eisen die professionele marktpartijen stellen. Onder de aanstaande nieuwe bouwwetgeving (Wkb) zal de vraag naar KOMO-gecertificeerde kwaliteit nog verder toenemen. Daarom is het KOMO-certificaat op basis van BRL 1101 Spaanplaat een belangrijk gegeven, ook voor uw onderneming.

Spaanplaat – welke soort voor welke toepassing?

Spaanplaat wordt onderverdeeld in zeven verschillende klassen, gebaseerd op de beoogde toepassing. Het KOMO-certificaat BRL 1101 Spaanplaat kan op elk van de volgende klassen van toepassing zijn:

  • P1: Algemeen gebruik in droge omstandigheden;
  • P2: Binnen timmerwerk (inclusief meubels) in droge omstandigheden;
  • P3: Niet-dragende plaat voor gebruik in vochtige omstandigheden;
  • P4: Dragende plaat voor gebruik in droge omstandigheden;
  • P5: Dragende plaat voor gebruik in vochtige omstandigheden;
  • P6: Zware, dragende plaat voor gebruik in droge omstandigheden;
  • P7: Zware, dragende plaat voor gebruik in vochtige omstandigheden.

Certificeren voor BRL 1101 Spaanplaat bij SKH in Wageningen

SKH is de erkende certificatiespecialist in de markten bouw, dienstverlening, industrie, veiligheid en landbouw. Op het gebied van producten die verwerkt worden in combinatie met hout, producten die houthoudend zijn (zoals spaanplaat), houtachtige en biobased producten, onder andere voor de bouw en infra, geldt SKH bovendien als dé specialist.

Vakkennis, ervaring, klantfocus en meedenkkracht zijn kwalificaties die opdrachtgevers in marktonderzoeken vaak aan SKH verbinden. Wilt u het KOMO certificaat op grond van BRL 1101 Spaanplaat behalen? SKH komt graag met u in contact.