BRL 9901 Afvalzakken

Afvalzakken met het KOMO-keurmerk zijn gecertificeerd volgens beoordelingsrichtlijn 9901.

Bij SKH KOMO-gecertificeerd worden op basis van BRL 9901 voor afvalzakken

Afvalzakken met het KOMO-keurmerk zijn gecertificeerd volgens beoordelingsrichtlijn 9901. BRL 9901 is vastgesteld door het Gezamenlijk College van Deskundigen ‘Afvalzakken’. In BRL 9901 zijn de kwaliteitseisen vastgelegd waaraan afvalzakken moeten voldoen om in aanmerking te komen voor KOMO-certificatie. KOMO afvalzakken worden vervaardigd door producenten die zich door een geaccrediteerde certificatie-instelling hebben laten certificeren volgens BRL 9901. Bijvoorbeeld door SKH in Wageningen. Wilt u als fabrikant van afvalzakken gecertificeerd worden volgens BRL 9901 Afvalzakken (ook wel genoemd: vuilniszakken)? Neem dan contact op met SKH.

KOMO certificaat BRL 9901: kwaliteit wordt herkend

In de markt is er een sterke voorkeur voor KOMO-gecertificeerde afvalzakken. De kwaliteit van deze vuilniszakken wordt erkend en herkend door zowel bedrijven en particulieren. Dat wordt periodiek nog eens onderstreept door tests van consumentenorganisaties en -programma’s, zoals de Consumentenbond, Geldenrecht.nl en Kassa. “KOMO komt als beste uit de test,” concludeert Kassa Magazine (december 2016). “Stevig plastic en goed van de rol te halen en uit te vouwen. Onverwoestbaar en nog van hergebruikt materiaal gemaakt ook”, zo oordeelt een van de panelleden. KOMO-gecertificeerd worden op basis van BRL 9901 Afvalzakken is dan ook een investering in blijvend marktsucces.

SKH certificeert voor KOMO met aandacht en klantfocus

SKH is gespecialiseerd in KOMO-certificatie op grond van BRL 9901 Afvalzakken. U kunt rekenen op een aandachtig certificatieproces. Bij een geslaagd certificatietraject mogen uw afvalzakken het KOMO-keurmerk dragen: een meerwaarde die zichzelf uitbetaalt. BRL 9901 heeft betrekking op de productiewijze en de kwaliteit van de afvalzakken, de gebruikte materialen (deze dienen voor minimaal 80% te bestaan uit recycled post-consumer PE) en de wijze van opslag en klachtenregistratie/ klachtenafhandeling. KOMO gecertificeerde afvalzakken worden 6x per jaar getoetst op hun kwaliteitseisen, waarbij o.a. wordt gekeken naar productsterkte, waterdichtheid van de zakken, dikte van de vuilniszakken, gewicht, kleur en de aanwezigheid, sterkte en lengte van de bijbehorende sluitstrips.

In SKH vindt u een gespecialiseerde certificatie-instelling voor het KOMO-keurmerk op grond van BRL 9901 . Gecertificeerd worden op grond van BRL 9901 Afvalzakken? Neem contact op met SKH.