BRL-0813-laag-reliëfdorpels-dorpels-onder-houten-gevelelementen

Het KOMO attest-met-productcertificaat is een belangrijke pré in de markt voor fabrikanten die laag reliëfdorpels en/of dorpels voor verwerking onder houten gevelelementen leveren.

KOMO attest-met-productcertificaat BRL 0813 Laag reliëfdorpels en dorpels onder houten gevelelementen ? Naar SKH

Het KOMO attest-met-productcertificaat is een belangrijke pré in de markt voor fabrikanten die laag reliëfdorpels en/of dorpels voor verwerking onder houten gevelelementen leveren. Immers, partijen die houten gevelelementen (waaronder houten kozijnen voor woningtoegangsdeuren) aanbieden onder KOMO-certificaat BRL 0801, kopen alleen laag reliëfdorpels en/of dorpels onder houten gevelelementen in wanneer die elementen op hun beurt voldoen aan BRL 0813. Gecertificeerd worden op grond van BRL 0813? SKH in Wageningen is de gespecialiseerde certificatie-instelling.

Laag reliëfdorpels, dorpels onder houten gevelelementen

De beoordelingsrichtlijn BRL 0813 ‘Laag reliëfdorpels, dorpels onder houten gevelelementen’ beschrijft de procedure voor het verkrijgen van het KOMO attest-met-productcertificaat. Naast kwaliteitseisen aan producten, worden ook eisen gesteld aan de verwerking van laag reliëfdorpels en dorpels onder houten gevelelementen. Daarnaast formuleert BRL 0813 criteria waaraan het systeem voor interne kwaliteitsbewaking bij de fabrikant van laag reliëfdorpels en dorpels onder houten gevelelementen moet voldoen.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De markt vraagt autonoom steeds meer om objectief getoetste kwaliteit. Dat neemt vanaf de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ongetwijfeld verder toe. Vanaf dat moment (1 januari 2022) moeten bouwers immers zwart-op-wit kunnen aantonen dat zij goed werk hebben geleverd. KOMO-certificaten, waaronder het attest-met-productcertificaat op basis van BRL 0813 ‘Laag reliëf dorpels en dorpels onder houten gevelelementen’ gaan daarbij naar verwachting een zeer belangrijke rol spelen.

Van gecertificeerde processen en producten voor de bouw staat, na objectieve toetsing, immers vast dat zij aan alle relevante kwaliteitseisen voldoen.

KOMO-gecertificeerd worden op grond van BRL 0813?

SKH in Wageningen is de certificatiespecialist. U mag rekenen op een aandachtige en klantgerichte certificatieprocedure. De zekerheid van het KOMO attest-met productcertificaat van uw keuze en de meerwaarde van een certificatietraject bij SKH. Neem gerust contact op voor nadere informatie en/of een offerte voor uw certificatie.