BRL 3700 Dakramen

Onder andere wind- en waterdichtheid, sterkte en stijfheid, ventilatievoorzieningen plus de mate van inbraakwerendheid van dakramen worden aangetoond met een KOMO-attest op basis van Beoordelingsrichtlijn (BRL) 3700.

Dakramen met KOMO-attest volgens BRL 3700. Attestering door SKH.

Onder andere wind- en waterdichtheid, sterkte en stijfheid, ventilatievoorzieningen plus de mate van inbraakwerendheid van dakramen worden aangetoond met een KOMO-attest op basis van Beoordelingsrichtlijn (BRL) 3700. Het KOMO-attest op basis van BRL 3700 geeft direct al een voorsprong in de markt, omdat het een bewijs vormt voor het voldoen aan objectieve normen. Institutionele opdrachtgevers en in nog grotere mate particuliere klanten vragen vaak expliciet om dakramen met KOMO. In Nederland en meer en meer ook in het buitenland.

Dakramen in nieuwbouw, verbouw en renovatie

Dakramen die geleverd worden onder het KOMO-attest op basis van BRL 3700 worden graag toegepast in nieuwbouw, verbouw (zoals woninguitbreidingen) en bij renovatie van wooncomplexen en utiliteitsbouw. Met name de toepassing in eigentijdse (prefab) daksystemen en in combinatie met bijvoorbeeld dakkapellen vormt een snel groeiende en grote markt. Wanneer dakramen geleverd worden volgens BRL 3700 en dus met KOMO-attest, wordt voldaan aan een sterke preferentie in die markt. Bovendien maakt het KOMO-attest op basis van BRL 3700 de toepassingsprestaties van dakramen beter verzekerbaar.

Geaccrediteerde certificatie-instelling SKH

Producenten van KOMO-gecertificeerde daken en woningen passen dakramen met KOMO-attest op basis van BRL 3700 toe omdat zij weten dat de kwaliteit dan is geborgd. Omdat het belang van objectief op kwaliteit getoetste producten en processen in de bouw sterk zal toenemen, verwachten wij een aanhoudende vraag naar het KOMO-attest op grond van BRL 3700. SKH is de geaccrediteerde certificatie-instelling voor KOMO-attestering en KOMO-certificatie. Voor meer informatie neem contact op met SKH.