BRL 0601 houtverduurzaming: vacuüm en druk. SKH certificeert.

SKH in Wageningen is het geaccrediteerde certificatie instituut dat houtverduurzamers / houverduurzamingsbedrijven certificeert inzake beoordelingsrichtlijn (BRL) 0601.

BRL 0601 houtverduurzaming: vacuüm en druk. SKH certificeert.

SKH in Wageningen is het geaccrediteerde certificatie instituut dat houtverduurzamers / houverduurzamingsbedrijven certificeert inzake beoordelingsrichtlijn (BRL) 0601. Deze BRL betreft het behandelen van hout met een verduurzamingsmiddel. Door de methode dompelen of door de methode vacuüm en druk. Daardoor wordt de natuurlijke duurzaamheid van het hout verder verlengd. Hout dat is verduurzaamd conform BRL 0601, bijvoorbeeld met de methode vacuüm en druk, mag zich onderscheiden met het KOMO-keurmerk: kwaliteit zoals beloofd.

Welk hout is verduurzaamd volgens BRL 0601?

Alleen als het KOMO-keurmerk mag worden gevoerd wordt aan alle eisen voldaan en is verduurzaamd hout verduurzaamd volgens de officiële BRL 0601. Denk aan tuinhout (schuttingen en hekken), agrarisch hout (rasterpalen, boompalen) en hout dat wordt gebruikt in de bouw, zoals achterhout en gevelbekleding. Hout dat is verduurzaamd volgens BRL 0601 methode vacuüm en druk wordt overal toegepast waar hout wordt bedreigd door schimmels (vocht) en insecten. Binnen, buiten, bovengronds, in de grond en/of in (zee)water.

Wat houdt een KOMO-certificaat inzake BRL 0601 in?

Houtverduurzamingsbedrijven die volgens BRL 0601 zijn gecertificeerd voldoen aantoonbaar aan de eisen die deze beoordelingsrichtlijn stelt, o.a.:

  • de bescherming van het hout (door methode dompelen of methode vacuüm en druk) voldoet aan de internationale richtlijnen, wettelijke eisen en markteisen. Per toepassing kan de behandeling verschillen;
  • expliciet wordt aangegeven voor welke toepassing het verduurzaamde hout geschikt is;
  • de gebruikte verduurzamingsmiddelen zijn toegelaten volgens de Nederlandse wetgeving;tijdens productie en opslag van de materialen wordt het milieu niet onnodig belast. Er zijn milieubeschermende voorzieningen getroffen, zoals vloeistofdichte vloeren en specifieke vloeistofopvang, beperking van uitloging.

KOMO certificaat: het onderscheid in kwaliteit

Lang niet alle hout dat in de handel als ‘verduurzaamd’ wordt verkocht is geproduceerd onder KOMO certificaat. Een groen of ander kleurtje is niet genoeg! Professionele toepassers kiezen daarom altijd voor hout dat is verduurzaamd via de methode dompeling of de methode vacuüm en druk volgens BRL 0601 onder KOMO-certificaat.

Wilt u gecertificeerd worden voor BRL 0601? Neem contact op met SKH. De geaccrediteerde certificatie-instelling voor KOMO certificatie.