BRL 5701 Ventilatieroosters

Ventilatieroosters die objectief zijn getoetst aan BRL 5701 (‘Ventilatieroosters’) verwerven het KOMO-attest op basis van BRL 5701.

BRL 5701 Ventilatieroosters met KOMO-attest

Het is belangrijk dat ventilatieroosters voldoen aan het Bouwbesluit, andere relevante bouwregelgeving en natuurlijk aan alle markteisen van professionele partijen. Ventilatieroosters die objectief zijn getoetst aan BRL 5701 (‘Ventilatieroosters’) verwerven het KOMO-attest op basis van BRL 5701. Een officiële kwaliteitsverklaring, die van het betreffende type ventilatierooster beschrijft wat de prestaties in de toepassing er van zijn. Deze prestaties omvatten alle aspecten in de toepassing t.a.v. ventilatieroosters die voor de bouw van belang zijn om kwalitatief hoogwaardige bouwwerken te realiseren en faalkosten te reduceren.

Ventilatieroosters voor ramen en kozijnen

Ventilatieroosters voor ramen en kozijnen dragen bij aan een aangenaam binnenklimaat en zijn in veel verschillende varianten te koop. Alleen van ventilatieroosters die voorzien zijn van het KOMO-attest op grond van BRL 5701 staan de kwaliteiten vast. Gelet wordt op kwaliteitsaspecten als luchtdichtheid, ventilatiehoeveelheid, brandwerendheid, geluidwerendheid en inbraakwerendheid.

Op zeker onder de Wkb

Ventilatieroosters met KOMO-attest BRL 5701 hebben in de markt een belangrijk streepje voor. Onder de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal dat eens te meer zo zijn. Immers, de Wkb maakt (onder)aannemers verantwoordelijk en aansprakelijk – zij moeten kunnen aantonen goed werk te hebben geleverd. Producten toepassen waarvan de kwaliteit objectief is getoetst (zoals producten met een KOMO-attest of KOMO-certificaat) helpt daar in belangrijke mate bij.

Het KOMO-attest voor u

Produceert u ventilatieroosters? Ga dan voor het KOMO-attest. SKH is de certificatie-instelling die u graag verder helpt. Neem contact op en ontdek de mogelijkheden!