BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies

BRL 1701 is de beoordelingsrichtlijn voor gelijmde houten dragende bouwconstructies gelamineerd hout voor dragende toepassingen.

SKH certificeert op basis van BRL 1701 gelijmde dragende houten bouwconstructies

BRL 1701 is de beoordelingsrichtlijn voor gelijmde houten dragende bouwconstructies gelamineerd hout voor dragende toepassingen. Populair gezegd: gelijmd, gelamineerd hout (houten spanten), geschikt voor de vervaardiging van bouwwerken. Dergelijke spanten worden o.a. gebruikt voor overspanningen, bijvoorbeeld bij de bouw van zoutsilo’s, rijbakken, stallen of ander agrarisch vastgoed en zwembaden. Opdrachtgevers willen vaak dat er geleverd wordt onder KOMO-certificaat: het enige objectief getoetste en algemeen geaccepteerde bewijs dat het product in zijn toepassing aan alle wettelijke en markteisen voldoet.

Certificatie BRL 1701 gelijmde houten bouwconstructies

SKH is de geaccrediteerde certificatie-instelling waar uw bedrijf gecertificeerd kan worden op basis van BRL 1701 inzake gelijmde houten dragende bouwconstructies gelamineerd hout voor dragende toepassingen. SKH in Wageningen beschikt over veel materiekennis en biedt uw onderneming zekerheid met meerwaarde. De meerwaarde van zorgvuldige certificering en meedenkkracht, gecombineerd met de zekerheid van KOMO-certificaat. Het KOMO-certificaat op basis van BRL 1701 geldt ook in andere landen in Europa veelal als voorwaarde voor leveranciers. Neem daarom contact op met SKH voor meer informatie als u wilt certificeren voor KOMO op grond van BRL 1701.

Bijzonderheden over certificatie BRL 1701

Onder BRL 1701 worden verschillende certificaten uitgegeven:

  • type 1, voor gelijmd gelamineerd hout met een sterkteklasse-aanduiding, bestemd voor de ‘handel’;
  • type 2, voor gelijmd gelamineerd hout met een sterkteklasse-aanduiding, dat bestemd is voor specifieke toepassingen (met uitspraken in de kwaliteitsverklaring over de sterkte in relatie tot de toepassing).

Naast eisen voor de sterkte, duurzaamheid en productie van het gelijmd gelamineerd hout bevat BRL 1701 aanvullende eisen voor de visuele kwaliteit, onderverdeeld in

  • ‘Industrie-kwaliteit’;
  • ‘Zicht-kwaliteit’ en
  • ‘Extra zicht-kwaliteit’.

BRL 1701 voor gelijmde houten dragende bouwconstructies gelamineerd hout voor dragende toepassingen bevat voorts verwerkingsvoorschriften met eisen t.a.v. transport, opslag, montage en afwerking van het gelijmd gelamineerd hout.

Neem contact op met SKH als u gecertificeerd wilt worden. Bij een geslaagd certificatietraject wordt uw product bekroond met het KOMO-keurmerk.