BRL 9922-houten-trappen

Producenten van houten trappen die het KOMO attest-met-productcertificaat op basis van BRL 9922 ‘Houten trappen’ hebben behaald bewijzen: dit is kwaliteit zoals beloofd.

KOMO attest-met-productcertificaat op basis van BRL 9922 Houten trappen

Producenten van houten trappen die het KOMO attest-met-productcertificaat op basis van BRL 9922 ‘Houten trappen’ hebben behaald bewijzen: dit is kwaliteit zoals beloofd. Want bij producten met KOMO is de kwaliteit objectief getoetst door een onafhankelijke en deskundige derde (certificatie-instelling), aan de hand van vooraf opgestelde en vaststaande eisen. Daarom hebben producten en bouwprocessen met KOMO altijd de voorkeur. Ze bieden de zekerheid dat wordt voldaan aan alle kwaliteitsaspecten die professionele marktpartijen en de overheid bij uitstek belangrijk achten.

KOMO attest-met-productcertificaat op basis van BRL 9922 Houten trappen

Producenten van houten trappen die het KOMO attest-met-productcertificaat op basis van BRL 9922 ‘Houten trappen’ hebben behaald bewijzen: dit is kwaliteit zoals beloofd. Want bij producten met KOMO is de kwaliteit objectief getoetst door een onafhankelijke en deskundige derde (certificatie-instelling), aan de hand van vooraf opgestelde en vaststaande eisen. Daarom hebben producten en bouwprocessen met KOMO altijd de voorkeur. Ze bieden de zekerheid dat wordt voldaan aan alle kwaliteitsaspecten die professionele marktpartijen en de overheid bij uitstek belangrijk achten.

Kwaliteitseisen BRL 9922 Houten trappen

BRL 9922 Houten trappen stelt eisen in het kader van het Bouwbesluit, onder andere ten aanzien van sterkte van de trap, sterkte bij brand en vloerafscheiding (dit betreft bijvoorbeeld traphekjes, trapopeningen etc.) Daarnaast worden er kwaliteitseisen gesteld aan onder meer toe te passen houtkwaliteit, houtvochtgehalte, verwerkte materialen, de uitvoering van de constructie, onderdelen van de trap en de montage op de bouw. Is alles is orde, dan wordt het KOMO attest-met-productcertificaat op grond van BRL 9922 toegekend.

Meerwaarde KOMO op basis van BRL 9922

Groeiende concurrentie, de komst van nieuwe bouwregelgeving (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; de Wkb wet), exportkansen… timmerbedrijven die zich in die markt­omstandigheden beslissend willen onderscheiden doen dat met het KOMO attest-met- productcertificaat op basis van BRL 9922 Houten trappen. KOMO biedt klanten zekerheid over vakbekwaamheid, gebruikte materialen, veiligheid en stevigheid. De uitstraling van het KOMO-keurmerk, dat al sinds 1962 bestaat, neemt anno nu nog steeds toe. In de professionele markt, maar ook op de consumentenmarkt. Met KOMO biedt u de beste houten trappen aan en heeft u een preferente positie ten opzichte van concurrenten zónder KOMO attest-met-productcertificaat.

Wilt u het KOMO-certificaat BRL 9922 Houten trappen?

Wilt u als onderneming het KOMO attest-met-productcertificaat op grond van BRL 9922 Houten trappen behalen? Geaccrediteerde certificatie-instelling SKH komt graag met u in contact. Wist u dat u bij SKH ook terecht kunt voor certificatie van bijvoorbeeld het kwaliteitsmana­gementsysteem ISO 9001, VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) en MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)? Neem gerust contact op voor meer informatie en/of een aanbieding op maat.