BRL 1704-2 Gevingerlast hout voor niet-dragende toepassingen

BRL 1704-2 is de beoordelingsrichtlijn voor gevingerlast hout voor niet-dragende toepassingen.

KOMO-certificaat Gevingerlast hout niet-dragende toepassingen o.b.v. BRL 1704-2

BRL 1704-2 is de beoordelingsrichtlijn voor gevingerlast hout voor niet-dragende toepassingen. Gevingerlast hout voor niet-dragende toepassingen dat voldoet aan de eisen van BRL 1704-2 komt in aanmerking voor het KOMO-certificaat op basis van deze beoordelingsrichtlijn. Als het KOMO-certificaat is behaald, mag het hout worden voorzien van het KOMO-keurmerk, hét keurmerk in de bouw- en infrasector en het bewijs voor objectieve, door een onafhankelijke deskundige herhaald vastgestelde kwaliteit.

SKH is de geaccrediteerde certificatie-instelling voor het KOMO-certificaat op basis van BRL 1704-2 (gevingerlast hout voor niet-dragende toepassingen).

KOMO-certificaat interessant

Het KOMO-gecertificeerd worden op grond van BRL 1704-2 is interessant voor bedrijven die het rendement van hout verhogen door het te vingerlassen en die een onweerlegbaar bewijs van kwaliteit aan hun afnemers willen kunnen overleggen. Door het hout te vingerlassen kunnen gebreken uit het hout verwijderd worden en kan perfect hout met een standaard lengte worden geproduceerd. Het KOMO-certificaat en bijbehorend KOMO-keurmerk zijn een onmiskenbaar pluspunt, omdat opdrachtgevers in bouw en infra er veel waarde aan hechten. Een aanbieder van gevingerlast hout voor niet-dragende toepassingen met het KOMO-keurmerk op basis van BRL 1704-2 heeft altijd een streepje voor. Want als er sprake is van een KOMO-certificaat, wordt per definitie aan alle wettelijke eisen (waaronder het Bouwbesluit) en vastgelegde marktverwachtingen ten aanzien van objectief getoetste kwaliteit voldaan.

Gevingerlast hout blijft recht

Eigentijdse machines in de industrie vragen om recht hout. Door hout te vingerlassen verdwijnt de natuurlijke spanning die in het hout zit: op de juiste wijze gevingerlast hout blijft, zowel tijdens als na het bewerken, recht. Gevingerlast hout in klasse BGVT is geschikt voor toepassing in kozijnen, ramen, deuren en gevelbekleding. Gevingerlast hout in klasse B is geschikt voor binnentoepassingen, zoals trappen, vloerdelen e.d.

Neem contact op met SKH als u KOMO-gecertificeerd wilt worden op grond van beoordelingsrichtlijn 1704-2. Bij een geslaagd certificatietraject wordt uw product bekroond met het KOMO-keurmerk: het bewijs voor kwaliteit in en buiten Nederland.