BRL 0809 Afdichtingsprofielen voor gevelelementen

Per 1 januari 2022 wordt de Wkb van kracht: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

BRL 0809 Afdichtingsprofielen voor gevelelementen en de Wkb

Per 1 januari 2022 wordt de Wkb van kracht: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Dan moeten bouwbedrijven zwart op wit kunnen aantonen dat zij goed werk hebben geleverd. Ze zijn volledig verantwoordelijk en aansprakelijk. Door gebruik te maken van bouwmaterialen en bouwprocessen waarvan de kwaliteit objectief, onafhankelijk en herhaald wordt vastgesteld, kunnen bouwers beter aan de nieuwe wet voldoen. Dat geldt bijvoorbeeld voor afdichtingsprofielen voor gevelelementen. Staat daar het KOMO-keurmerk op? En zijn ze op een juiste wijze aangebracht? Dan is er sprake van–wat dat betreft- een aantoonbaar goede bouwprestatie.

BRL 0809: de basis voor certificatie

De BRL (beoordelingsrichtlijn) 0809 ‘Afdichtingsprofielen voor gevelelementen’ regelt aan welke kwaliteitseisen dergelijke profielen moeten voldoen. Het gaat daarbij om private kwaliteitseisen. Dat zijn eisen die beeldbepalende marktpartijen stellen aan afdichtingsprofielen voor gevelelementen. Een geaccrediteerde certificatie-instelling doet onderzoek naar de mate waarin een bepaald merk of soort profiel voldoet aan de BRL 0809. Is alles helemaal top? Dan pas mag het KOMO-keurmerk er op.

Welke eisen zijn er voor afdichtingsprofielen?

Download hier de complete tekst van de BRL 0809 Afdichtingsprofielen voor gevelelementen voor een overzicht. Voor een gevelelement zijn toegepaste afdichtingsprofielen van essentieel belang wanneer aan de wettelijke eisen gesteld aan de wind- en waterdichtheid moet worden voldaan. Vandaar worden er in de BRL 0809 o.a. eisen gesteld aan het werkingsgebied, het terugverend vermogen en het terugverend vermogen op langer termijn. De BRL 0809 stelt tevens eisen aan het interne kwaliteitsmanagement systeem en het productieproces.

Naar SKH om gecertificeerd te worden

SKH is uw gespecialiseerde certificatie-partner als het gaat om certificatie voor KOMO. Op grond van BRL 0809 Afdichtingsprofielen voor gevelelementen, maar ook voor tal van andere keurmerken. Weet u dat SKH u daarnaast ook certificeert voor kwaliteitsmana­gementsysteem ISO 9001, VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) en MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)? Neem gerust contact op voor meer informatie en/of een aanbieding op maat.