BRL 4103 Houten en houtachtige gevelbekledingsystemen

KOMO-certificaat op basis van BRL 4103 ‘Houten en houtachtige gevelbekledingsystemen’ als richtsnoer voor bewezen kwaliteit.

KOMO-certificaat BRL 4103 Houten en houtachtige gevelbekledingssystemen

Potdekselwerk, bevel siding, rabatdelen, open gevelbekleding en boeidelen… voor alle soorten houten en houtachtige gevelbekledingsystemen geldt het KOMO-certificaat op basis van BRL 4103 ‘Houten en houtachtige gevelbekledingsystemen’ als richtsnoer voor bewezen kwaliteit. Is het product voorzien van het KOMO-keurmerk, dan is immers door objectieve en herhaalde toetsing bewezen dat wordt voldaan aan alle markteisen én aan publieke eisen, waaronder het Bouwbesluit. Wilt u een KOMO-certificaat op grond van BRL 4103 Houten en houtachtige gevelbekledingsystemen behalen? SKH is de aangewezen certificatie-instelling. Bel 0317 – 45 34 25 voor een oriëntatie en/of een offerte op maat.

BRL 4103: waar wordt op getoetst?

Het KOMO-certificaat op grond van BRL 4103 wordt toegekend wanneer wordt voldaan aan de vooraf vastgelegde eisen ten aanzien van onder andere materiaalkeuze, houtkwaliteit, brandwerendheid, afwerking, ventilatie en bevestigingsmiddelen c.q. –wijze. Download voor de precieze details de volledige Beoordelingsrichtlijn (BRL) 4103 Houten en houtachtige gevelbekledingsystemen. Dit alles wordt beoordeeld door een geaccrediteerde certificatie-instelling, zoals SKH. Niet éénmaal, maar steeds opnieuw. Wanneer blijvend wordt voldaan aan de BRL 4103 blijft het corresponderende KOMO attest-met-productcertificaat van kracht – en daarmee het beslissende onderscheid ten opzichte van niet objectief op kwaliteit getoetste houten en houtachtige gevelbekledingsytemen.

Innovaties in houtachtige gevelbekledingsystemen

Naast puur houten gevelbekledingsystemen zijn ‘alternatieve’ materialen in opmars. Dit betreft materialen waarvan hout een onderdeel kan zijn. Zoals zogenoemde biobased producten en/of composietmaterialen met hout of houtachtige materialen. Ook hier wordt objectief getoetste kwaliteit bewezen door het KOMO-certificaat op grond van BRL 4103 Houten en houtachtige gevelbekledingssystemen en/of een KOMO-innovatiecertificaat. Is uw onderneming al in het bezit van KOMO-certificaten op het gebied van houtskeletbouw en/of binnenspouwbladen? Dan is een attest-met-productcertificaat met betrekking tot BRL 4103 een logische en waardevolle aanvulling.

Contact opnemen met SKH

Neem gerust contact op met SKH voor een nadere oriëntatie en het bespreken van mogelijkheden die voor uw onderneming van belang zijn. Desgewenst verzorgen wij een passende offerte voor uw certificatietraject. Om contact op te nemen kunt u gebruik maken van het e-mailcontactformulier of telefonisch via 0317 – 45 34 25 (tijdens kantooruren).