BRL 0819 Verbindingstechnieken in houten gevelelementen

De beoordelingsrichtlijn BRL 0819 is de richtlijn voor KOMO certificatie van producten die geschikt zijn voor het onderling verbinden van stijlen en dorpels in houten kozijnen.

KOMO-certificaat BRL 0819 Verbindingstechnieken houten gevelconstructies

De beoordelingsrichtlijn BRL 0819 is de richtlijn voor KOMO certificatie van producten die geschikt zijn voor het onderling verbinden van stijlen en dorpels in houten kozijnen. De richtlijn BRL 0819 is materiaalonafhankelijk en prestatiegericht, wat wil zeggen dat zowel lijmen, dichtingen, mechanische verbindingsmiddelen (bijvoorbeeld schroeven) als een combinatie daarvan toegepast mogen worden, mits aan de duurzaamheidseisen in de BRL 0819 wordt voldaan. Is dat het geval, dat mag het KOMO-keurmerk worden gevoerd: hét bewijs van objectief getoetste kwaliteit voor de bouw- en infrasector. SKH in Wageningen is de gespecialiseerde certificatie-instelling.

Over BRL 0819 Verbindingstechnieken houten gevelconstructies

Daar waar bij verbindingen in houten kozijnen verlijmd met ‘standaard’ lijmsystemen in het verleden nog wel eens sprake was van incidenten, heeft de komst van de BRL 0819 Verbindingstechnieken geresulteerd in innovatieve verbindingsmiddelen voor houten gevelconstructies. Waaronder nieuw ontwikkelde lijmsystemen, speciaal voor een duurzame kozijnverbinding. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan lagere faalkosten voor de timmerfabrikant en een lange levensduur van het houten kozijn. Tegelijk is sprake van een beperking van onderhoudskosten voor de eigenaar. De KOMO beoordelingsrichtlijn voor Houten gevelelementen (BRL 0801) stelt de toepassing van een verbindingstechniek die voldoet aan de BRL 0819 dan ook als eis.

Wilt u het KOMO-certificaat op basis van BRL 0819?

Wilt u als onderneming KOMO-gecertificeerd worden volgens BRL 0819?

Neem contact op SKH, de geaccrediteerde certificatie-instelling voor KOMO certificatie. SKH komt voort uit de houtbranche en ‘hout’ een reputatie hoog vanwege haar gespecialiseerde markt- en materiekennis inzake producten voor de bouw en infrasector die hout of houtachtige materialen bevatten en/of in combinatie met hout (kunnen) worden toegepast. Ook daarom is SKH de gespecialiseerde en geaccrediteerde certificatie-instelling voor KOMO certificering op basis van BRL 0819 Verbindingstechnieken in houten gevelconstructies. SKH biedt u een aandachtig en bij uitstek deskundig certificatieproces, met veel klantfocus. Neem gerust contact op voor meer informatie en certificatie.