Wat zijn de oorzaken van luchtlekkages bij aansluitingen van kozijnen?

In het kader van de steeds strengere eisen aan de energiehuishouding van een gebouw worden ook de prestaties op het gebied van luchtverlies door bouwkundige aansluitingen van bouwdelen steeds belangrijker. In de eerste plaats om warmte verlies te voorkomen maar zeker ook om de risico’ s op inwendige condensatie van warme lucht in de constructie te voorkomen.

Om het luchtverlies van een gebouw of woning op locatie te bepalen kan een blowerdoor test uitgevoerd worden. Bij de uitvoer van deze test worden ook rondom kozijnen soms onnodige luchtverliezen geconstateerd. Voor het correct uitvoeren van de blowerdoor test zie de beoordelingsgrondslag SKH-BGS 13-01 ‘Luchtdichtheidsmetingen’.

Hoe kunnen deze luchtverliezen worden voorkomen?!

Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • de aansluiting van het kozijn op het bouwkundig kader; als de luchtdichting in de vorm van bijvoorbeeld een dichtingsband, tussen de spouwlatten van het kozijn en het bouwkundig kader rondom niet in één vlak (dus verspringend) is aangebracht leidt dit tot luchtlekken;
  • de bevestiging van spouwlatten op het kozijn; door de latten op het kozijn goed vol te verlijmen en de verbinding van horizontale en verticale spouwlatten te voorzien van een goede dichting;
  • de aansluiting tussen de neuten van de laagreliëf dorpel op de verticale spouwlatten. De luchtdichting kan het best worden gerealiseerd door deze aansluiting aan de buitenzijde af te kitten of te voorzien van een dichtingsband. Hoe je exacte aansluitingen dient te maken staat ook beschreven in katern 11 van de KVT;
  • een ander veel voorkomende bron van luchtlekkage is de binnenbeglazing. Er dient een hieldichting bij binnenbeglazing aangebracht dient te worden. Het wordt echter nogal eens geheel vergeten, daarnaast is het zo dat de hieldichting noodzakelijk is als luchtdichting en dus het beste rondom kan worden aangebracht. De wijze waarop beglazing uitgevoerd dient te worden staat beschreven in katern 12 van de KVT.

Het achteraf herstellen van luchtlekkages is vaak moeilijk en kostbaar omdat de juiste plaats voor het achteraf aanbrengen van een luchtdichting zonder sloopwerk meestal niet bereikbaar is. In het laboratorium van SHR kunnen deze aansluitingen dan ook vooraf goed worden beproefd op luchtdoorlatendheid waarbij de prestaties hiervan worden bepaald.