25 april 2024
Nieuws

Nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van modulair bouwen: typegoedkeuring.

Nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van modulair bouwen: typegoedkeuring.

Vanaf nu hoeven seriematig geproduceerde woningmodules niet meer afzonderlijk te worden gekeurd, met kostenverlaging en procedureversnelling als positief gevolg.

De eerste typegoedkeuringen zijn op 24 april j.l. aan zes bouwbedrijven uitgereikt: Barli, Daiwa Modular House Europe, De Groot Vroomshoop, Hodes Huisvesting, Startblock en Ursem Modulaire Bouwsystemen. Zij kregen de typegoedkeuring uit handen van Aedes-voorzitter Martin van Rijn en Jacos van Zelst – programmadirecteur Versnelling tijdelijke huisvesting bij het ministerie van BZK.

Certificering

Het bestaat feitelijk uit een KOMO-certificaat en een erkende kwaliteitsverklaring, waarmee opdrachtgevers, kwaliteitsborgers en gemeenten er voortaan blind op kunnen varen dat de in deze fabrieken gebouwde woningen voldoen aan de bouwregelgeving die in het certificaat is uitgewerkt. Zonder dat elke woning nog afzonderlijk door een keuring moet.

Historisch: de eerste bouwbedrijven ontvangen hun typegoedkeuring.

Voor de toeleveranciers van de modulaire woningfabrieken is deze ontwikkeling ook van

groot belang. De productie wordt immers steeds industriëler, afwijkingen mogen niet meer voorkomen, en daarmee wordt de kwaliteitsbewaking bij de inkoop steeds strenger.

Nauw betrokken

Om de typegoedkeuring te verkrijgen moeten alle tekeningen, specificaties en berekeningen van de bouwsystemen kritisch worden beoordeeld door de certificerende instelling SKH. “Als nauw betrokkene zijn we erg blij en trots”, aldus directeur SKH Oscar van Doorn. “Het levert op meerdere vlakken een enorme winst op, vooral tijdwinst. En dat terwijl modulaire houtbouw al een snellere methode wás dan conventioneel bouwen. Al met al een zeer gewenste ontwikkeling voor de woningbouw in Nederland”.

Ook is het productieproces in de fabriek en de interne kwaliteitsborging beoordeeld en wordt dat in de toekomst via steekproeven gecontroleerd. Later zullen dan ook nog de gebruikte installaties en de plaatsing van de woningen in een concreet bouwproject worden getoetst.

Voor meer informatie over SKH, een gecertificeerd bedrijf of typegoedkeuring kunt u contact opnemen met:

Gert-Jan Roelofs:  GJ.Roelofs@skh.nl